Türkiye’de Şiddetsiz Eylemlilik Tarihinin Web Tabanlı Haritası Çıkarıldı

Şiddetsiz eylem veritabanı hazırlanırken amacımız, şiddetsiz eylem yöntemlerinin çeşitliliğine vurgu yapmak, şiddetsiz eylemin politik hayatımızın bir parçası olduğunu ortaya koymak ve bir başvuru kaynağı oluşturmaktı.

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafınca yürütülen Türkiye’de Şiddetsiz Eylemlilik Tarihine ilişkin veri tabanı çalışması sayfasına hoş geldiniz.

Yürütmekte olduğumuz veri tabanı çalışması hayatımızın çeşitli alanlarına ilişkin farklı gruplar tarafından farklı örgütlenme biçimleri ve farklı amaçlarla gerçekleştirilen eylemlerden yaptığımız bir derleme. İlk aşamada çevre, savaş karşıtı ve kadın hareketinin yaptığı eylemlere dair sınırlı sayıdaki verilerle başlıyoruz.

Çalışmamız henüz tamamlanmış değil. Dahası, her geçen gün yeni eylemlere tanıklık ettiğimiz, duyduğumuz, haberdar olduğumuz için tamamlanması mümkün de değil. Bu nedenle oluşturmuş olduğumuz veri tabanının yaşayan, gelişen bir kaynak olmasını amaçlıyoruz. Çalışmanın detayları için tıklayın

TÜMÜ / 1950-2017 / 631 Eylem

ÇEVRE / 1992-2017 / 324 Eylem

SAVAŞ KARŞITI / 1950-2016 / 152 Eylem

KADIN / 1975-2017 / 155 Eylem

Anayasa m.34’e göre;
“Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir”.

Kaynak: siddetsizeylem.org

**

‘Şiddetsiz eylem’ veri tabanı açılıyor – Gazete Duvar

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org