Vicdani reddimi açıklıyorum – Can Satılmış

https://www.facebook.com/groups/54285045352/?fref=ts web adresinden vicdani reddini açıkladı.

Ben Can Satılmış, 18 yaşındayım.
Türkiye Cumhuriyeti’nde zorunlu askerliğe karşı olmak için çok sayıda sebebimiz, argümanımız var. Anti-emperyalist olmak, anti-kapitalist olmak, ırkçı olmamak, ataerkinin karşısında durmak, faşist resmi ideolojinin karşısında durmak gibi özelliklerden herhangi biri bile zorunlu askerliği reddetmek için yeterli bir sebeptir.
Ben sosyalist duruşumdan doğru bir vurgulama yaparak, gerekçelerimden yalnızca bir tanesini kısaca ifade ederek reddimi beyan etmek istiyorum. Zorunlu askerliğe karşı vicdani ret duruşlarının ve mücadelesinin artmasının ve akabinde zorunlu askerliğin bu memlekette kalkıp, karşılığında angarya işlerin zorunlu tutulmadığı gerçek bir vicdani ret hakkının sağlanmasını istiyorum. Böylesi bir düzenleme ile bireyleri elbette ki tek başına özgür kılacak bir durum ortaya çıkarmayacak. Ancak devletin bireyi şekillendirme enstrümanlarından en önemli birini (ordu) artık işlevini çok büyük ölçüde azaltacaktır. Daha özgür, sorgulayan, faşist devlet baskısına karşı itaatsizliğe, gerçekçi mücadele yolları için örgütlenmeye doğru daha etkili bir alan oluşacaktır. Ben de vicdani reddim ile itiraz eden bir toplum oluşmasına katkı koyacağını ve dolayısıyla sosyalist devrim mücadelesinde daha etkili bir yol alacağımı düşünüyorum.
Devlet, “ne karakol, ne kalekol” diyerek mücadele eden Kürt kadınları ve de gençlerini Lice’de bir kez daha bugün katletti. Yürüttükleri mücadeleyi sahipleniyor ve ses vermek için resmi ideolojinin silahlı örgütüne katılmayı reddettiğimi beyan ediyor, vicdani reddimi açıklıyorum.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org