Cinsiyetçi, ırkçı, militarist düzene karşı vicdani reddimi açıklıyorum – Hasan Öcal

İnsanlığa, doğaya ve tüm canlılara karşı yaşanmakta olan bu suçun ortağı olmamak için vicdani reddimi açıklıyorum.

20. Yüzyılda insanlık iki büyük dünya savaşı yaşadı ve unutulmaz ıstıraplara maruz kaldı. Ve yine 1990’lardan bu yana yaşanan bölgesel savaşlarla yüzbinlerce insan öldü, milyonlarcası yerlerinden oldu. Hem insanlık, hem doğa ve onu üzerinde yaşayan bütün canlılar, bu büyük acıları yaşadı ve yaşamaya devam etmektedir.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da son 40 yıldır sürmekte olan savaş, yukarıdaki anlatmaya çalıştığım tablodan sadece bir kesittir. Devlet, Kürdistan topraklarında bomba atılmamış, kurşun sıkmamış, kana bulamamış bir karış toprak dahi bırakmamıştır. Kürt halkının meşru direnişine rağmen, toplumsal bir barış için gerekli elverişliliğin yakalanamadığı aşikardır.

Gerek Ortadoğu’da gerekse Türkiye/Kuzey Kürdistan’da 2015 ‘den bu yana yaşanan gelişmeler, insanlık için iç açıcı bir tabloyu sergilememektedir. İslamcı köktenciliğinin günbegün gelişmesi ve cihatçı savaşı teşvik etmesi, Türkiye’deki rejimin artan oranda İslamcı temelde bir devlet aygıtına dönüşmesi ve bölgedeki savaşı güçlendirmesi ve buna paralel olarak Kürdistan’da, şehirlerde dahil olmak üzere, savaş politikalarının ivmelendirilerek Kürt halkına reva görülen katliamlar ‘’münferit’’ bir boyut almış durumdadır. Türk Devlet, Suriye’de güç denemesi yaparak, kendi silahlı yayılmacı anlayışını uluslararası manada meşruluk yakalamaya çalışmaktadır.

Tüm bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak, ezilen hakların meşru direnişinin yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Barbar rejimlerin, kendi halklarına karşı uyguladığı tüm caniyane saldırıların karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Yaşam hakkı, insanlar başta olmak üzere, yaşadığımız dünyada tüm canlılar için aynı önemi arz etmektedir ve bu hakkın korunmasından yana olduğumu beyan ediyorum. Silahsız bir halkı bombalayan, Olağan Üstü Hal yasalarıyla, toplumun her bir kesitini terorize eden AKP’yle vücut bulmuş TC rejimini bir kez daha kınıyorum. İnsanlığa, doğaya ve tüm canlılara karşı yaşanmakta olan bu suçun ortağı olmamak için vicdani reddimi açıklıyorum.

20 Şubat 2017 K.MARAŞ
HASAN ÖCAL
Vicdani Retçi

#vicdanirethaktır
#vicdaniret
#MilitarizmÖldürür
‘Vicdani Ret temel bir insan hakkıdır!’

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org