Resmi Bir Kiralık Katil Olmamak İçin Vicdani Reddimi Açıklıyorum… – UMUT DURMAZ

Buradan tüm arkadaşlarıma ve sesimi ulaştıracak sizlere hiç kimsenin kiralık katili olmayacağımı, insanları öldürmek için değil yaşatmak için uğraşacağımı bildirir, t.c dahil olmak üzere dünyada hiç bir ülkenin resmi kiralık katili olmayacağımı beyan ederim….

RESMİ BİR KİRALIK KATİL OLMAMAK İÇİN VİCDANI REDDİMİ AÇIKLIYORUM…

Egemenlerin, devletlerin ‘zorunlu’ addettiği her şeyin karşısında olduğumuz gibi zorunlu askerliğe de karşıyız..
Asker olmayı, paşaların emri altına girmeyi, devletin ve egemenlerinin kölesi olmayı, savaşmayı, kardeş kanı dökmeyi, inkarcı, katil devletin suç ortağı olmayı, ormanları yakıp, dağları taşları bombalayarak doğayı katleden ve yeryüzünü talan eden, kirli-kanlı tarihiyle ünlü, kapitalizmin, emperyalizmin, ayrımcılığın, milliyetçilik ve ırkçılığın, egemen sınıfların ve sınırların koruyucu kollayıcı gücü olan kurumların bir personeli olmayı vicdanımız, bilincimiz ve inancımız gereği reddediyorum…

Savaşmayı, ölmeyi ve öldürmeyi değil, barışı, yaşamayı ve yaşatmayı kutsal kabul ediyoruz.

‘Vatana ihanet’ diye bir şey yoktur, aksine vatanların yeryüzüne ve insanlığa ihaneti vardır.
Vatana, devlete hiçbir borcum yoktur. Tam tersine çocukluğumuzu, gençliğimizi, emeğimizi, özgürlüğümüzü, doğamızı çalan bu devletten, sistemden, egemenlerden alacağımız var. Alacağız…

Buradan tüm arkadaşlarıma ve sesimi ulaştıracak sizlere hiç kimsenin kiralık katili olmayacağımı, insanları öldürmek için değil yaşatmak için uğraşacağımı bildirir, t.c dahil olmak üzere dünyada hiç bir ülkenin resmi kiralık katili olmayacağımı beyan ederim….

UMUT DURMAZ 22.10.2014

https://www.facebook.com/udurmaz

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org