Vicdani ret hakkının BM sistemi içindeki yeri (QUNO’nun kitapçığı güncellendi)

Quaker Birleşmiş Milletler Ofisi ( QUNO )’nin kitapçığı, askerlik hizmetine karşı vicdani reddin nasıl tanındığı ve insan hakları antlaşmaları ve mekanizmaları kapsamında nasıl korunduğu hakkında bilgiler içermektedir.

Yayın: Askerlik Hizmetine Vicdani Ret Konusunda Uluslararası Standartlar

19 ŞUBAT 2021
Quaker Birleşmiş Milletler Ofisi ( QUNO ) “Askerlik Hizmetine Vicdani Ret Uluslararası Standartları” nın güncellenmiş baskısını yayınladı. Birleşmiş Milletler (BM) sistemine odaklanan kitapçık, askerlik hizmetine karşı vicdani reddin nasıl tanındığı ve insan hakları antlaşmaları ve mekanizmaları kapsamında nasıl korunduğu hakkında bilgiler içermektedir.

Kitapçığı buradan indirin .

Askerlik hizmetine karşı vicdani ret konusu, BM insan hakları sistemi içinde çeşitli şekillerde ele alınmıştır. Hem İnsan Hakları Komitesi hem de BM İnsan Hakları Konseyi, hem İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hem de Uluslararası Sözleşme’nin 18. maddesinde yer alan düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkının bir parçası olarak askerlik hizmetini vicdani ret hakkını kabul etmiştir. Medeni ve Siyasi Haklar. QUNO’nun kitapçığı, askerlik hizmetine karşı vicdani ret hakkının BM sistemi içinde nasıl değerlendirildiği ve tanındığını ortaya koyuyor.

2015’teki bir önceki baskıyı takip eden güncellenmiş baskı, 2015’ten beri uluslararası standartlarda meydana gelen gelişmeleri kapsıyor.

Kaynak: WRI

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org