Devlet, vicdani retçilerle bir araya gelecek (19 Aralık, Ankara)

Cuma günü, Ankara Holiday Inn otelinde yapılacak toplantıya, Vicdani Ret Derneği, Avrupa Vicdani Ret Bürosu, Uluslararası Savaş Karşıtları, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Ortak Platformu, İnanç Özgürlüğü Girişimi, KAOS GL Derneği’nin yanı sıra Avukat Davut Erkan, vicdani retçi Mehmet Tarhan, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri çağırıldı.

Başbakanlık ile ilişkili bir kurum olan Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK) çok sayıda sivil toplum kuruluşunu Cuma günü Ankara Holiday Inn otelinde toplantıya çağırdı. Kurum Başkanı Hikmet Tülen’in imzasıyla gönderilen mektup ile Vicdani Ret Derneği, Avrupa Vicdani Ret Bürosu, Uluslararası Savaş Karşıtları, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Ortak Platformu, İnanç Özgürlüğü Girişimi, KAOS GL Derneği’nin yanı sıra Avukat Davut Erkan, vicdani retçi Mehmet Tarhan, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri de toplantıya davet edildi.

TİHK gönderdiği mektupta uluslararası anlaşmalarda Türkiye’nin bir hak olarak tanıdığı vicdani reddin uygulamaya geçmesi için Anayasa’da bir engel bulunmadığını fakat Askerlik Kanunu’nun uygulamaya engel oluşturduğu, bu toplantı ile vicdani reddin uygulanmasındaki engellerin nasıl aşılacağının konuşulaşacağı aktarıldı.


Onur Erem
twitter.com/onurerem
www.onurerem.com

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org