VR-DER’den askeri harcamalara ilişkin basın açıklaması

Vicdani Ret Derneği, Stokholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI- Stockholm İnternational Peace Researches İnstitue) ‘nün hazırladığı 2013 yılı askeri harcamalar raporuna dikkat çekmek için bir basın açıklaması yayınladı.

BASINA ve KAMUOYUNA

Bilindiği üzere her yıl Stokholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI- Stockholm İnternational Peace Researches İnstitue) tarafından geçmiş yılın askeri harcamalarına ilişkin yıllık rapor açıklanmaktadır. SIPRI 2013 yılı askeri harcamalar raporunu dün (14 Nisan) açıkladı.

Rapora göre, ülkelerin hemen hepsi geçen yıl askeri harcamaları artırdı. 172 ülkede yapılan askeri harcamaların tamamı 1 trilyon 747 milyar dolar. ABD dünya ölçeğindeki askeri harcamaların üçte birinden fazlasını gerçekleştirdi ve en çok askeri harcama yapan ülke konumunu korudu. NATO ülkelerinin askeri harcamaları ise, dünya çapında askeri harcamaların hala üçte ikisini oluşturuyor.

640 milyar dolar askeri harcama yapan ABD’yi 188 milyar dolar harcama ile Çin, 87.8 milyar dolar ile Rusya izledi. Bu ülkelerin hemen ardından, 67 milyar dolarlık harcama ile askeri harcamalar listesinde üç basamak birden yükselen Suudi Arabistan geldi.

Türkiye’nin 2013 yılında silahlanmaya harcadığı bütçe 19.1 milyar dolar. 2012 yılı askeri harcamalar listesinde 16. sırada olan Türkiye 2013 yılı sıralamasında 14. oldu. Toplam gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 2.3′ünü silahlara yatıran Türkiye’nin silahlanma harcamaları son 10 yılda yüzde 13 yükseldi.
Açıklanan bu rakam iç güvenlik harcamalarını kapsamıyor. Türkiye’nin 2013 yılı iç güvenlik harcamaları yaklaşık 14.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İç güvenlik harcamalarının büyük bir bölümünü ise protesto hakkını kullanan kitlelere yönelik kullanılan “biber gazı” oluşturuyor. Bu durumda toplam güvenlik harcamaları 32 milyar doları bulurken “güvenlik” adı altında yapılan harcamaların toplam ülke gelirine oranı % 4.1’i bulmaktadır. Yani vatandaşlardan alınan her 25 Lira verginin 1 Lirası silaha harcanıyor.

Vicdani Ret Derneği olarak silahların, orduların ve savaşın olmadığı bir dünya için mücadele ediyoruz. Savaşları meşru görmediğimiz gibi orduları, savaş hazırlıklarını, silahlanmayı da meşru görmüyoruz. Savaşın tek kazananı, silah tüccarları ve kan üzerinden politika yapanlardır. Savaşları çıkaranlarsa, işte tam da bunlardır. Bunun en somut örneklerinden birini geçtiğimiz günlerde üst düzey devlet yetkililerinin deşifre olan toplantısında Suriye ile çıkarılmaya çalışılan savaşın iç yüzü ile bir kez daha görmüş olduk: “4 adam gönderirim, 8 füze attırırım…”

Barış içinde bir yaşam, büyük ve güçlü ordularla sağlanamaz. Tam tersine güvenlik adına atılan her adım savaş ve ölüm getirmektedir. Çünkü “elinizde bir çekiç varsa, her şeyi çivi olarak görürsünüz.”Askeri anlamda “süper güç” olan ABD’nin sadece Irak ve Afganistan’da yürüttüğü savaşlarda ölen milyonlarca insan bunun en açık göstergesidir. Öte yandan dünya üzerinde birçok ülke, ordusu bulunmamasına rağmen savaşsız bir yaşam sürdürmektedirler. Bu da göstermektedir ki, silahlar ve ordular insanlığa güvenlik değil sadece ölüm ve acı getirmektedir.

Vicdani Ret Derneği olarak; tüm kamuoyunu silahlanmaya ve tüm güvenlik harcamalarına karşı çıkmaya; yaşamı güvensizleştiren tüm güvenlikçi politikalara karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Vicdani Ret Derneği (VR-DER) adına

Merve ARKUN (Eşbaşkan) Oğuz SÖNMEZ(Eşbaşkan)

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org