Yemen’deki kadın, gençlik ve insan hakları örgütlerinden savaşa karşı diyalog çağrısı

Bu feci savaş yüzünden Yemen halkı her geçen gün daha fazla acı çekmektedir. Artan insani krizin boyutları nedeniyle kazanan taraf sadece Yemen’i savaş üssü olarak kullanacak olan silahlı guruplar olacaktır.

35 Yemenli örgütten ‘Ulusal Diyalog Konferansı’ önerisi

Uluslararası kuruluşlara yardım çağrısı

29 Nisan 2015
Çoğu kadın oluşumlarından oluşan, Yemenli 35 sivil toplum örgütü ülkedeki krize çözüm amacıyla “önkoşulsuz olarak müzakerelere geçilmesi için Ulusal Diyalog Konferansı tertiplenmesi” önerisi yaptı.

Yemen’deki insan hakları, kadın ve gençlik Birleşmiş Milletler’i ve onun Daimi Üyeleri’ni ülkede savaşmakta olan tarafları derhal ateşkese yönlendirmeye; insani ve ekonomik yardımlar ve ticari malların güvenli yollardan ülkeye girişini sağlamaya; politik taraflar arasında hiçbir önkoşul olmaksızın bir an önce müzakerelere başlanması için yardımcı olmaya davet ettiler.

“Silahlı çatışma ve bombalar altında hayatını kaybeden ve yaralanan, tıbbi yardım alamayan, barınaksız, susuz ve yiyeceksiz masum insanlarımızla ülkemizin uğradığı felaketi göğüslemekteyiz” denilen açıklama şöyle devam etti:

Dahildeki silahlı çatışma ve hariçten gelen müdahaleler yalnızca askeri noktaları değil, sivil kurumları ve sivil halkı da hedef almaktadır; evler, ticari merkezler, iş yerleri, tarım alanları ve çiftlikler yerle bir edilmekte, okullar ve üniversiteler kapanmış durumda, sağlık merkezleri ve devlet kurumları hizmet veremez hale gelmiş bulunmaktadır. Açlık çeken sivil halkın, ölen ve yaralananların sayısı her geçen gün daha da artmaktadır.

Dahildeki siyasi düşmanlıklar ve bölünmeler ile hariçten gelen müdahaleler yüzünden çıkmış olan bu haksız savaşın kötüye gitmekte olduğu aşikârdır. Sağlık hizmetleri, su, yiyecek gibi temel ihtiyaçların yokluğu Yemen’i iflas ettirecek, umutsuzluğa düşürecek, ve sonunda tamamen silahlı gurupların güçlenmesiyle ülkemizin parçalanmasına sebep olacaktır.

Yemen şu anda havadan, karadan ve denizden ambargo altındadır. Havaalanları kapalıdır. Yemenliler başta tıbbi yardım ihtiyacı içindekiler olmak üzere seyahat edememektedirler. Uluslararası finans kuruluşları Yemen’deki faaliyetlerini yüzüstü bırakmışlardır ve ülkeye fon transferleri sona ermiştir. Petrol ürünleri gittikçe azalmakta ve her yerde büyük elektrik kesintileri meydana gelmektedir. Yiyecek ve tıbbi malzeme zorluk çeken halka yeterli değildir.

Bu feci savaş yüzünden Yemen halkı her geçen gün daha fazla acı çekmektedir. Artan insani krizin boyutları nedeniyle kazanan taraf sadece Yemen’i savaş üssü olarak kullanacak olan silahlı guruplar olacaktır. Bu sebeplerle Yemen’deki sivil toplum kuruluşlarına ait bizler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-Moon’a ve Birleşmiş Milletler Daimi Üyeleri’ne ve bütün Sivil Toplum Örgütleri’ne acil yardım çağrısında bulunuyor, bu savaşı acilen önlemelerini ve bu saldırılar arkasındaki bütün güçlere dur demelerini, bir an önce bir geçiş başkanlığı veya konseyi oluşturmalarını, önkoşulsuz olarak müzakerelere geçilmesi için Ulusal Diyalog Konferans’ı tertiplemelerini talep ediyoruz.”

Çağrıda bulunan Yemen’deki kuruluşlar:
1. Bağımsız Kadınlar Ağı (FOZ)
2. Kadınlar Adına Gönüllüler Koalisyonu
3. Önce Yemen Organizasyonu
4. Bizi Kadınlar Bir Araya Getirir Girişimi
5. KAMU Kültürel Gelişim Kurumu
6. Kültürel İletişim Merkezi
7. Öncü Arap Kadınlar Ağı
8. Baran İnsani Kültürel Kurumu
9. Yemen Bilgi Kurumu
10. Kadın Sorunlarını Destekleme Medya Holdingi
11. Vücûh İletişim ve Gelişim Kurumu
12. Yemen Barış Grubu
13. Şehrazad Kültür Kurumu
14. Sana üniversitesi Akademileri Forumu
15. Kadın Davalarını Destekleyen İletişimciler Ağı
16. Vatan Uğruna Çalışanlar Girişimi
17. Mahcarlı Yemenliler Organizasyonu
18. Rusya’daki Değişimci Yemenliler Topluluğu
19. Ulusal Kadınlar Komisyonu
20. Kalkınma Ses Kurumu
21. İnsan Hakları ve Gelişimi Çalışanları
22. Ab Hep Beraber Kurumu
23. Sam Çocuk ve Gelişim Kurumu
24. Yemen İş Kadınları Meclisi
25. Çocuk Gelişimi Kültürel ve Sosyal Dikim Kurumu
26. Yemen – Toplum İçin Katılım Kurumu
27. Yemen İnsan Hakları Gözlemevi
28. Ved Kadın Gelişim Kurumu
29. Cesaret Gelişim ve İnsan Hakları Kurumu
30. Yemen Barış Koalisyonu
31. Ganna Dalı Dergisi
32. Barışsever Kadınlar
33. Annelik ve Çocukluk üst Konseyi
34. Şavzab Çocuk ve Gelişim Kurumu
35. Sanaa Kalkınma Kurumu

(Demokrat Haber)
http://www.demokrathaber.net/dunya/35-yemenli-orgutten-ulusal-diyalog-konferansi-onerisi-h48327.html

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org