Yunan Feminist Kolektifi(TO MOV)’nden Hükümete tepki: Militarizmde eşitliğe hayır!

Demokrasinin gereğinin zorunlu askerliğin tamamen kaldırılması yönünde olduğu bir çağda, savunma bakanlığının askerliği kadınları da kapsayacak şekilde genişletme arzusunda olduğu görülüyor.

Militarizmde eşitliğe hayır
(Yunan feminist kolektifi TO MOV’un bildirisidir. Altında Yunan Vicdani Ret Derneği’nin de imzası bulunmaktadır.)
Demokrasinin gereğinin zorunlu askerliğin tamamen kaldırılması yönünde olduğu bir çağda, savunma bakanlığının askerliği kadınları da kapsayacak şekilde genişletme arzusunda olduğu görülüyor.
Yapılan açıklamalara göre, bir yasa tasarısıyla yeni askeri ortaöğretim kurumlarının (lycea) kurulması gündemde. Mesleki anlamda asker veya polis olmak isteyen herkes bu kurumlarda eğitim almak zorunda olacak ve bu kurumlara kayıt olan kadınlar da daha sonradan saygın akademilerin giriş sınavlarına katılma hakkı kazanmak için “gönüllü” askerlik yapmak zorunda tutulacaklar. Eğitim sisteminde asla gerçekleşmemesi gereken radikal ve gerici bir reformla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu konuda milli eğitim bakanının görüşü nedir? Savunma bakanı bakanlığı adına tek başına mı karar veriyor? Ne hakla bunu yapıyor?

Savunma bakanı Sayın Kamenos’un kadınlar için “gönüllü” askerlik isteği birkaç ay önce o kadınlara kamu sektörü atamalarında artı puan getireceği vaadiyle duyurulmuştu. Ancak, genç kadınların %60’ının işsiz olduğu bir dönemde bu askerlik ne derece “gönüllü” olabilir ki? Bu durum tamamen çok sayıda kadının düşeceği militarist bir tuzaktan ibaret.
28’inin Avrupa Birliği’ne de üye olduğu, Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkeden sadece 16 tanesinde hala zorunlu askerlik var. Dahası, bu ülkeler içinde kadınların zorunlu askerlik yaptığı tek ülke ise aşırı militarize ve saldırgan bir devlet olan İsrail. Feminist oluşumlar orada kadınlara ve erkeklere zorunlu olan askerliğe karşı ve askere gitmeyi reddedenlerin yanında mücadele ediyorlar. Biz de Yunanistan’daki vicdani retçileri de destekliyoruz.
Feministler olarak onlarca yıldır yapmakta olduğumuz açıklamalarda, militarizmde eşitliğin cinsiyet eşitliğine katkı sağlamadığını, sadece güç odaklarına, silah tüccarlarına ve yozlaşmaya katkı sağladığını ifade ediyoruz

Bu tarz reformlar, eşitliğe katkı sağlamanın aksine kadınların önünde daha çok engele yol açıyor çünkü bugüne kadar zaten kadınlar ve erkekler silahlı kuvvetlerde kariyer yaparken eşit koşullara ve süreçlere tabi tutulmaktaydılar.
Bu yasa tasarısının asıl amacı savunmaya ayrılan bütçedeki azalmanın (2016 yılı için 200 milyon Avro) oluşturduğu boşluğu doldurmak. Savunmaya daha az bütçe ayrılması güzel bir gelişme olmakla beraber, Yunanistan hala dünyada kişi başına düşen askeri harcaması en çok olan 7. ülke konumunda.

Talebimiz askeri harcamaların ciddi bir şekilde azaltılması ve kaynakların sosyal hizmetlere yönlendirilmesidir. Şu an eğitim alanında çok daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Eğitime Avrupa Birliği üye ülkelerinin ortalamasının yarısının altında kaynak ayırmaktayız. Daha çok öğretmene, daha çok hemşireye, ebeye, doktora ve şiddete uğrayan kadınlar için daha çok sığınma evlerine ihtiyacımız var. Tanklara, savaş uçaklarına ve üretim hataları olan denizaltılara ise daha az ihtiyacımız var.

        * THE MOV (editorial committee and collective – [email protected])
        * WOMEN’S SELF DEFENSE GROUP – [email protected]
        * NIMERTIS ACTION ART ΦΙΛΙΑ – [email protected]
        * YOUNG GREENS – [email protected]
        * ΑSSOCIATION OF CONSCIENTIOUS OBJECTORS (Greece) –
[email protected]
        * SERVICE CIVIL INTERNATIONAL HELLAS – [email protected]
        * GREENS-SOLIDARITY – [email protected]

Kaynak: EBCO

yunanistan-tomov-logo

Çeviri: VR

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org