Yunanistan Vicdani Ret Derneği’nden Hükümete: Oyalamaya Son Verin! Haklarımızı Tanıyın!

Yeni sol hükümet daha şimdiden kendi milletvekillerinin bile vicdani retçilerin hak ihlalleri ile ilgili sorularına net cevaplar vermekten kaçınıyor. Asıl konu açık ve net: Zorunlu askerliğin tamamen kaldırılması.

Yunanistan Vicdani Ret Derneği’nin Açıklaması

Vicdani Retçileri Oyalamaya Son Verin! Haklarımızın Tam Olarak Tanınmasını İstiyoruz!

Yeni kurulan her hükümet, iktidarlarının ilk yılında zorunlu askerlik ile ilgili bir parça düzenlemeler getiriyor. Bu artık alışıldık bir durum haline geldi.

Ancak, hepsi açık bir şekilde ulusal ve uluslararası kurumlardan gelen eleştirileri ve önerileri görmezden geliyor. Yeni sol hükümet daha şimdiden kendi milletvekillerinin bile vicdani retçilerin hak ihlalleri ile ilgili sorularına net cevaplar vermekten kaçınıyor. (bkz. Karagiannidis’in soru önergeleri (Yunanca) 29/07/2015, 03/11/2015, 09/11/2015, 07/12/2015)

Bizim bu konuda yapacağımız şey, özellikle son yıllarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (bkz. Bayatyan v. Ermenistan 2011 yılında vicdani ret hakkını tanıdı) ve Birleşmiş Milletler’deki (bkz. BM İnsan Hakları Komitesi’nin 2015[i] yılı Yunanistan raporu) gelişmelerden sonra, davalarımızı AİHM’ye veya BM İnsan Hakları Komitesi’ne taşıyarak haklarımızı aramak olacak.

Yine de asıl konu açık ve net: Zorunlu askerliğin tamamen kaldırılması. Genç insanlar için yükümlülük olarak görülen askerlik, Savunma Bakanı Mr. P. Kammenos ve benzer düşüncedeki insanlar için ise bir takıntı durumunda.

Mr. Kammenos, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi zorunlu askerliğin daraltılması veya tamamen kaldırılması gibi temel konulardan ziyade kadınların gönüllü askerlik yapabilmesi gibi konulara odaklanıyor.

Tartışma konusu olan askere alma yasası ile ilgili kararlı taleplerimizi, bunların yasalarımızda nasıl yer ettiklerini, uluslararası standartları ve insan haklarını savunan Yunan kuruluşların önerilerini içeren detaylı bir beyanname hazırladık. (http://www.antirrisies.gr/node/1151)

Zorunlu askerliğin tamamen kaldırılmasına kadarki taleplerimiz detaylara girmeden şu şekilde:

1. Bugüne kadar vicdani retçilere (ve total retçilere) verilmiş olan bütün hapis ve para cezalarının iptal edilmesi, paralarının geri ödenmesi veya tazmin edilmesi.
2. Askerliğe alternatif aynı sürede başka bir hizmet olanağı.
3. Başvuruların özel komite (vicdan kontrol komitesi olarak da bilinen) tarafından denetlenmesine son verilmesi. Alternatif hizmet yapmak isteyenler için gerekli hazırlıkların yapılması ve daha önce alternatif hizmet için başvuruları reddedilmiş olanların da eğer hala süreçleri askıda ise bu kapsama alınmaları.
4. 3421/2005 sayılı kanunun 59. makalesinin 3. paragrafında yer alan “çürütülemez kanıt”ın kaldırılması. (3883/2010 sayılı kanunda yapılan iyileştirmeye uygun şekilde).
5. Askerlik yapmadan önce ve askerlik yapılmışsa bile sonradan, başka bir deyişle her zaman, vicdani retçi olarak tanınabilme hakkı.
6. Vicdani ret hakkının kıstlanma ihtimalinin bile ortadan kaldırılması.
7. 35 yaş üstü vicdani retçilere, askerliği yapılamayan kısmı kadar para ödeme ayrımcılığının kaldırılması.
8. Vicdani retçilerin başvurularının 2 ay içinde sonuçlandırılması.
9. Vicdani retçilerin ekonomik ihtiyaçlarının doğru bir şekilde belirlenmesi ve onlara karşı olan ekonomik ayrımcılığa son verilmesi.
10. Avrupa yasalarının uygulanmasına geçişlerde vicdani retçilere karşı olan ayrımcılığa son verilmesi.
11. Alternatif hizmet kurumunun sivil vatandaş denetiminde olması.
12. Alternatif hizmetin devlet kurumları olmayan, kar amacı gütmeyen kurumlar veya yabancı ülkelerde insani görevlerde tamamlanabilmesi.
13. Savaş veya olağanüstü hal durumlarında bile vicdani ret hakkının ve alternatif hizmet talebinin geçerliliği.
14. Profesyonel askerler için dahi vicdani retçi olarak tanınabilme hakkı.
15. Şu an 45 olan askerlik yaş limitinin en az 10 yıl düşürülmesi.
16. Askerliğe karşı total reddin suç olmaktan çıkarılması. (Tamamen yasallaşma ve öncelikle en azından temel hakları ihlal eden yasal ve idari yaptırımların kaldırılması).

Orduda 1 saate bile hayır!
Yunanistan Vicdani Ret Derneği
www.antirrisies.gr

[i]BM İnsan Hakları Komitesi, Yunanistan’ın 2. dönem ülke izleme raporu CCPR/C/GRC/CO/2

Kaynak: EBCO

Çeviri: VR

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org