Af Örgütü: Polisin plastik mermileri daha fazla yaralanma ve ölüme yol açıyor

Uluslararası Af Örgütü’nün yeni raporuna göre polis ekipmanlarının ticaretini düzenlemek ve protesto hakkını korumak için küresel bir İşkencesiz Ticaret Anlaşmasına acil ihtiyaç var.

Küresel: Polisin plastik mermileri kötüye kullanması sonucu onlarca kişi öldürüldü, binlercesi sakatlandı

14 Mart 2023
* Uluslararası Af Örgütü’nün yeni raporuna göre barışçıl protestoculara karşı plastik mermi ve diğer daha az öldürücü silahların kötüye kullanılması giderek rutin bir hale geliyor, daha fazla yaralanma ve ölüme yol açıyor.
* Plastik mermiler ve diğer daha az öldürücü silahlar kolay ulaşılabilir hale geldikçe protestoculara karşı güç kullanımı ve kalıcı yaralanmalar arttı.
* Polis ekipmanlarının ticaretini düzenlemek ve protesto hakkını korumak için küresel bir İşkencesiz Ticaret Anlaşmasına acil ihtiyaç var.

Kauçuk, plastik mermileri ve diğer emniyet silahlarının daha sıkı şekilde denetlenmesi ve ticaretinin düzenlenmesi için küresel bir anlaşma gerekliliğine vurgu yapılan Uluslararası Af Örgütü raporunda, “Bugün dünyanın dört bir yanında güvenlik güçlerinin daha az öldürücü silahları devamlı kötüye kullanması barışçıl protestocuları şiddetle baskılıyor ve korkunç yaralanmalara ve ölümlere neden oluyor” değerlendirilmesinde bulunuldu.

Omega Araştırma Kuruluşuyla ortak hazırlanan Gözüm Patladı başlıklı rapor, son beş yılda 30’dan fazla ülkede yapılan bir araştırmaya dayanıyor. Araştırma, binlerce protestocunun ve izleyenlerin, Kinetik Etkili Mermiler (KIP), kauçuk mermiler, kauçuklaştırılmış saçmalar dahil olmak üzere az öldürücü kolluk silahlarının dikkatsiz ve orantısız kullanımı nedeniyle sakatlandığını ve onlarcasının öldürüldüğünü belgeliyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün Askeri, Güvenlik ve Polis Faaliyetleri alanındaki araştırmacısı Patrick Wilcken, “Suistimal döngüsünü kırmak için acilen şiddet kullanımına karşı etkili yönergelerle birlikte Kinetik Etkili Mermiler dahil daha az öldürücü silahların üretimi ve ticaretine yasal olarak küresel denetimler getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

Uluslararası Af Örgütü ve Omega Araştırma Kuruluşu, yapısı itibariyle kötüye kullanılma eğilimi taşıyan Kinetik Etkili Mermiler ve diğer kolluk silahlarının üretimini ve ticaretini yasaklamak, kauçuk ve plastik mermileri de içeren kolluk ekipmanlarının insan hakları temelli ticari denetimini yürürlüğe koymak için BM destekli İşkencesiz Ticaret Anlaşması talep eden 30 kuruluş arasında.

Omega Araştırma Kuruluşu Araştırma Görevlisi Dr. Michael Crowley, “İşkencesiz Ticaret Anlaşması, doğası itibariyle tehlikeli ve kusurlu tekli Kinetik Etkili Mermilerin, kauçuk kaplama metal mermilerin, kauçuklaştırılmış saçmaların ve dünyanın dört bir yanında ölüm, körlük ve diğer ciddi yaralanmalara sebep olan birden fazla fırlatıcıya sahip mühimmat da dahil, yapısı gereği suistimal edilebilir olan tüm kolluk silah ve ekipmanının üretim ve ticaretinin önüne geçecektir” dedi.

Kaynak: Uluslararası Af Örgütü

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org