Bermal Söğüt

Taksim Tarlabaşı’nda bulunan İnfial’de kadınlar vicdani retlerini açıkladılar.

Ben Bermal Söğüt

Sınırsız, sınıfsız, sürgünsüz, sömürüsüz ve cinsiyetsiz bir dünya için reddediyorum. Erk tarafından açılmış bu savaşın bir parçası olmayacağım. Zorla askere gönderilen ve öldürülen insanlar; zenginlerin çıkarı, erkin savaşına kurban gitmesin diye savaşın, tahakkümün, sömürünün ve erklerin karşısına vidanımı koyuyorum. Devlet için öldürmeyeceğim, ölmeyeceğim. Bugün buradan vicdani ve total reddimi duyuruyorum.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org