İsrailli vicdani retçiye 3. defa hapis cezası

İsrailli Dürzü vicdani retçi Ömer Saad İsrail devleti tarafından 13 Ocak 2014 tarihinde 3. defa hapis cezasına çarptırıldı.

İsrailli Dürzü vicdani retçi Ömer Saad İsrail devleti tarafından 13 Ocak 2014 tarihinde 3. defa hapis cezasına çarptırıldı. Bu seferki süre 20 gün oldu.

“Ordunuzda asker olmayacağım”

Ömer vicdani ret açıklamasında şöyle diyordu: “Ben, Omar Zahr Eldin Mohammad Saad, savaşınıza yakıt olmayacağım ve ordunuzda asker olmayacağım.” will not be the fuel to the fire of your war, and will not be a soldier in your army.” açıklamasının tam metnini buradan okuyabilirsiniz.

Ömer ayrıca haber videosunda da kendi görüşlerini aktarıyor, ardından babası da çıkarak oğlunu desteklediğini söylüyor.

**

Ben Omar Saad ordunuzda asker olmayacağım

 


2 Kasım 2012

İsrail Başbakanı’na

İsrail Savunma Bakanı’ na

 

Konu: Zorunlu askerlik hizmetini reddetmem ile ilgili,

 

Galile ilçesinin Mughar köyünden ben, Omar Zahr Eldin Mohammad Saad, 31.10.2012 tarihinde Dürzü halkına dayatılan kanunlarca öngörülen testlere katılmam için askerlik şubesinde bulunmam istendi. bazı noktaları açıklığa kavuşturmak istiyorum:

 

Testlere katılmayı reddediyorum, çünkü Dürzü halkına dayatılan askerlik kanununu reddediyorum.  Reddediyorum çünkü ben bir barış adamıyım,  şiddetin her türlüsünden nefret ederim, askerlik benim için fiziksel ve psikolojik şiddetin zirve noktasını ifade ediyor. Testlere girmemi isteyen mektubu aldığımdan beri, hayatım değişti, daha sinirli bir oldum, düşüncelerim çarpıklaştı, korkunç sahneleri, resimleri hatırlıyorum ve kendimi üniforma giyip kardeş Filistin ve Arap halklarına yapılan baskılara katılırken düşünemiyorum. İsrail yada başka bir ülkenin ordusuna katılmayı ulusal ve vicdani nedenlerle reddediyorum. Adaletsizlikten nefret ederim ve işgale karşıyım; tahammülsüzlükten ve özgürlüklerin kısıtlanmasından nefret ederim.  

 

Ben bir müzisyenim, viola çalıyorum, bir çok yerde çalma olanağı buldum, Ramallah, Jericho, Kudüs, Hebron, Nablus, Jenin, Shfa’amr, Eilabun, Roma, Atina, Amman, Beyrut, Şam, Oslo’dan müzisyen arkadaşlarım var, hepimiz özgürlük, insanlık ve barış için çalıyoruz, bizim silahımız müzik ve başka hiç bir silah kullanılmamalı.

 

Geldiğim topluluk adaletsiz kanunlarca ve haksız olarak yönetilmektedir, nasıl olur da Filistin, Ürdün, Suriye ve Lübnan’daki akrabalarımızla savaşabiliriz? nasıl Filistin’deki insanlarıma silah doğrultabilirim? Qalandia veya bir başka kontrol noktasında nasıl askerlik yapabilirim, o kontrol noktalarında yapılan haksızlıkları gördükten sonra? Ramallah’tan gelen birinin kendi şehri Kudüs’ü görmesini nasıl engelleyebilirim? Ayrımcılık duvarını nasıl koruyabilirim? Çoğunluğu tutsak olan halkıma nasıl gardiyanılk yaparım özellikle de sadece haklarını iade ettikleri için hapishade olduklarını bilirken? Mutluluk için özgürlük için, yerleşimlerin kaldırılarak barışın tesisi için çalıyorum, Filistin işgalinin bitirilmesi, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması, bütün tutsakların serbest bırakılması ve bütün mültecilerin evlerine dönebilmesi için çalıyorum.

 

Halkımın çoğu zorunlu askerlik “hizmetini” yerine getirdi, karşılığında ne aldık? yaşamın her alanında ayrımcılık, köylerimiz en fakir köyler, topraklarımıza el konuldu, kalkınmamıza yönelik hiç bir plan yok, sanayi bölgesi yok. Köylerimizdeki üniversite mezunu oranı bölgenin en düşüğü, işsizlik oranlarıysa bölgenin en yüksek oranları. Kanunlar ile Arap toplumundan ayrılmak zorunda bırakılıyoruz.

 

Bu yıl liseyi bitireceğim, üniversiteye gitmeyi ve okulumu bitirmeyi istiyorum. İnsani zaaflarımı kullanmak isteyeceğinizi biliyorum ve yüksek sesle haykırıyorum:

 

Ben, Omar Zahr Eldin Mohammad Saad, savaş ateşinize yakıt olmayacağım ve ordunuzda asker olmayacağım.

İmza: Omar Saad

Çeviri: Doğan Özkan

Daha fazla bilgi için:

 

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org