Liberyalı Kadınlar Birleşip 15 Yıldır Süren İç Savaşı Bitirerek Ülkeye Barış Getiriyor

15 yıldır süren bir iç savaşın muazzam bir yıkım, vahşet ve sefalet getirdiği Liberya’da gelecekten tüm umutlar kesilmişken müslüman ve hıristiyan kadınların birleşip, inanılmazı başarıp, iç savaşı bitirmelerinin hikayesi (Resimli)

Kadınlar Birleşip 15 Yıldır Süren İç Savaşı Bitirerek Ülkeye Barış Getiriyor

15 yıldır süren bir iç savaşın muazzam bir yıkım, vahşet ve sefalet getirdiği Liberya’da gelecekten tüm umutlar kesilmişken müslüman ve hıristiyan kadınların birleşip, inanılmazı başarıp, iç savaşı bitirmelerinin hikayesini aşağıda bulabilirsiniz.

Liberya 15 yıl boyunca çok vahşi ve kanlı iç savaş yaşamış bir ülke

Çocuk askerlerin cepheye sürüldüğü, tecavüz ve bulaşıcı hastalıkların sıradanlaştığı, sivillerin katledildiği ve diğer envai çeşit savaş suçunun işlendiği karanlık bir dönem.

İç savaşın taraflarının şiddete son vermeye niyeti olmadığı, geleceğin kapkaranlık olduğu bu dönemde en büyük cefayı elbette kadınlar çekiyor

Leymah Gbowee: “Savaş yıllarında kadınlar erkek çocuklarının zorla orduya alındıklarını, sonra bu çocukların ilaçla uyuşturulmuş bir şekilde geri gönderilip kendi aile fertlerini infaz ettiklerini gördüler. Genç kızlarının gece seks kölesi, gündüz savaşçı olarak suistimal edildiğini gördüler. Kocalarının, babalarının zorla götürüldüğünü gördüler. Çoğu zaman bu kişiler öldürüldü, bazen de paramparça edildi”.

Tam bu noktada, 2002’de, kadınların canına tak ediyor. Kadın kanaat önderleri Leymah Gbowee ve Comfort Freeman bir hareket başlatıyorlar. Amaçları kadınları barış için organize etmek

Normal şartlarda Liberya ataerkil bir toplum ve kadınların önemli bir söz hakkı yok.

Amaç bildirgelerinden:

“Geçmişte sessizdik; ancak öldürüldükten, tecavüz edildikten, insanlıktan çıktıktan, hastalıklara yakalandıktan, çocuk ve ailelerimizin yok edilmesini seyrettikten sonra savaş bize şiddete hayır, barışa evet dememiz gerektiğini öğretti. Barış gelene kadar pes etmeyeceğiz.”

Bu kitlesel eylemin adı koyuluyor: Barış için Liberya Kadınları Kitlesel Hareketi

Bu hareket sayesinde pek sık görülmeyen bir şey oluyor: Hıristiyan ve Müslüman kadınlar barış için birarada hareket ediyor

Kadınlar birçok yerde; camilerde, kiliselerde, şehir merkezinde, havaalanında barışçıl eylemler yapıyorlar. Hatta kocalarını şiddetten vazgeçirmek için seks grevine bile gidiyorlar!

Başkentteki askerlerle başkenti kuşatan asiler arasında çatışmaları durdurmak için elele tutuşarak bir tampon oluşturuyorlar

Sonunda tarafları barış görüşmeleri için masaya oturtmayı başarıyorlar.

Bir ara komşu ülke Gana’da yürütülen barış görüşmeleri hız kaybediyor. Kadınlarımız görüşmelerin yapıldığı yeri kuşatıyorlar ve barış yapılana kadar gitmeyeceklerini söylüyorlar. Gana polisi müdahale etmeye kalkınca da giysilerini çıkarmakla tehdit ediyorlar 🙂

Sonuçta taraflar anlaşmak zorunda kalıyor ve Liberya’ya barış geliyor. Ve bu tamamen kadınların eseri

Savaşın sonuçları şunlar: 250 bin ölü, kadınların dörtte üçü tecavüze uğramış, ülkenin üçte biri evini kaybetmiş. Ama artık umutları var…

Hareketi başlatarak Liberya’yı kurtaran kadın Leymah Gbowee 2011 yılında Nobel Barış Ödülü sahibi oluyor


Kaynak: az şakerli

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org