Murat Azbay

Derneğimize gönderdiği eposta ile vicdani reddini açıkladı.

türkiye cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan askerlik hak ve yükümlülüğümden vicdani nedenler ve aşağıda ifade ettiğim kişisel nedenlerimden dolayı vazgeçme hakkımı kullanmak istiyorum. gereğini arz ederim

Türkiye’de militarizm ve ilkel milliyetçilik her geçen gün artmaktadır. Tarafsız ve bağımsız olması gereken medyadan savaş tamtamları sesi yükselmektedir. Bunun yanı sıra 1111. Sayılı kanuna tabi olmayan Suriyelilerin bile askere alınması gündeme gelmektedir. Militarizm Türkiye’de o kadar büyük bir pastadır ki sermaye sahibi yapımcılar sanat değeri olmayan diziler ve filmler ile pastadan aslan payı kapmak için kıyasıya yarışmaktadır. Barış kelimesinin içi o kadar boşaltılmıştır ki telaffuzu bile abes görülmektedir.

Mevcut olan en büyük sorunumuz barıştan konuşamamaktır. Onun yerine silahlar konuşmaktadır. Askerlik yapmayana kız verilmez, Askerlik yapmayan adam sayılmaz diyerek vicdani retçiler toplumda ötekileştirilip hedef gösterilmektedir. Tablo o kadar vahimdir ki vicdani reddin düşüncesi bile hain ilan edilmeniz için yeterlidir. Oysa her insan hekim olamayacağı gibi her insan asker de olamaz.

Avrupa konseyine üye devletlerden sadece Türkiye vicdani reddi düzenlememiştir. Avrupa’daki de çoğu ülkede zorunlu askerlik bulunmamasına rağmen vicdani ret de kişiye bir hak olarak tanınmıştır.
Aihm’de Türkiye’nin vicdani reddi acilen tanıması gerektiğini söylemiştir. son süre olarak da 2011 yılının sonunu vermiştir. 2011 yılında vicdani retle alakalı bir düzenleme yapılmasına başlanmıştır ancak sonradan vazgeçilmiştir ve bir daha da konusu açılmamıştır.

Antimilitarizm ve vicdani ret 90’lı yıllarda bile gündem olabilirken şimdilerde hiçbir görüş ve tavrın yaşam şansı ya da en azından varlığını duyurma imkanı bulamamaktadır.

oysa mesele devlet ile vatandaşı arasındadır. herkese eşit mesafede durması gereken aygıt olan devlet, bireyin kutsal saymadığı bir kavramı dayatma hakkına sahip değildir.

2011 ve 2014 yıllarında kışlasız bedelli askerlik kanunu ile ücret ödeyerek tezkere alınabilmekteydi. Kışlasız bedelli askerlik, Vicdani Ret’in henüz yasalaşmadığı ülkemizde zorunlu askerliğe karşı en güçlü ve doğru yoldu. Üniforma giymeden silah tutmadan tezkere almış kişilerin topluma entegre olabilmesi için yerinde bir adımdı. Maalesef ülkemizde vatandaşın yararına olan haklar zor kazanıldığı gibi kolay olarak geri alınmakta

Yukarıda belirttiğim sebeplerden dolayı Kışlasız bedelli askerlik tekrar kanunlaşmadığı takdirde veya zorunlu askerliğe alternatif olarak kamu hizmeti seçeneği getirilmediği takdirde, 1111 sayılı kanuna karşı sivil itaatsizlik sergileyeceğimi tekrar deklare ediyorum.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org