Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI), yapılan başvurulara nasıl karşılık vereceğini açıkladı

Dünya çapında bir ağ olan Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI), dünya genelindeki birçok kriz durumuna karşılık vermek veya karşılık vermemek konusunda seçim yapmak durumunda kalıyor.

Yeni politika dokümanı: WRI’nin kriz durumlarına karşılık vermesi

10 Ocak 2017 — HBrock
Konsey tarafından uyarlanmıştır, Ekim 2016

Dünya çapında bir ağ olan Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI), dünya genelindeki birçok kriz durumuna karşılık vermek veya karşılık vermemek konusunda seçim yapmak durumunda kalıyor. Farlı kıtalardan çok sayıda farklı ülkenin dahil olduğu ‘küresel’ savaşlar olabiliyor (eski Yugoslavya’da 90’larda yaşanan savaşlar, Irak’ta 2003 yılındaki savaş ve günümüzde Irak/Suriye’deki savaş gibi). Filistin’in halen sürmekte olan işgali, Güney Sudan’daki savaş, ulusal veya hatta bölgesel seviyede şiddet, vicdani retçilere veya insan hakları savunucularına karşı zulüm ve siyasi cinayetler gibi daha bölgesel seviyede çatışmalar ve krizler de dünyadaki bütün kıtalarda görülebiliyor.

WRI her gün birden çok acil duruma karşılık verebilir ki çoğu zaman harekete geçmesi için, bildiriler imzalaması için ve birçok konuda kampanyalar başlatması için teklifler ve tavsiyeler almaktadır. Ancak WRI bunların tamamına karşılık verebilecek bir durumda değildir ve zaten bizim öz kimliğimizle de örtüşmez. Bizim gücümüz bir ağ olmaktan gelir; büyük uluslararası kampanyalarda öncü olmak yerine veya halklara öncü ses olarak kişileri ayıplamak yerine, birbirimizle temas halinde olarak birbirimizi desteklemekten, birbirimize beceri kazandırmaktan, şiddetsizliğe ve şiddetsiz eylemlere dayalı kampanyalar düzenlemekten gelir.

Bu sebeple, kriz durumlarına ne zaman ve nasıl karşılık vereceğimiz hususunda bize yol göstermesi için böyle bir politika oluşturduk.

Karşılık Verme Talebi Üzerine Karar Verme
Karşılık vermeyi göz önünde bulundurmamız için aşağıdaki durumlardan en az birisinin oluşması gerekir:

* Tepki verme talebi, WRI’nin çalışma ortaklarının birisinden veya WRI ile benzer bölgesel bir ağdan gelirse

* Kriz bölgesinde çalışma ortaklarından birisi varsa

* Çalışma ortaklarından birisi krizle ile ilgili harekete geçmişse (bu çalışma ortağı kriz bölgesinde yer almıyorsa dahi)

* Resmi olarak bir çalışma ortağımız olmasa bile, bölgeden olaya dahil olan aktivistler/kurumlar tanıyorsak

* Konsey üyelerinden birisi karşılık verilmesini tavsiye ederse

* Önemli diğer örgütler ve ağlar (WRI’nin ortakları) WRI’nin karşılık vermesi beklentisinde olursa, örneğin ortak bir açıklama

Yukarıdaki durumlardan en az bir tanesinin oluşması ve aşağıdaki bütün kriterlerin sağlanması gerekir: 

* Konunun iç yüzünü anlayabilmemiz için arka plan bilgisinin varlığı. Güvendiğimiz kişiler aracılığıyla veya başka bir şekilde olabilir.

* WRI’nin alacağı pozisyona, destekçileri ve çalışma ortakları tarafından şiddetle karşı çıkılmayacak olması gerekir.

* Verilecek tepki, prensiplerimiz ve yaklaşımlarımızla ilgili olmalıdır.

* Talep edilen karşılık kapasitemize (kaynaklarımıza) uygun olmalıdır.

* Verilecek tepkinin; ideal olarak kriz üzerinde, en azından tepkiyi talep edenler için pozitif bir etkisinin olması gerekir ve bu tepki zarar vermeyi amaçlamamalıdır.

Bazı diğer durumlar harekete geçme talebini daha güçlü kılar:

* Bir olay ile ilgili halkın farkındalığı var iken (medya başlıkları), ve WRI pek göz önünde bulundurulmayan bir noktaya katkı sağlayabilecekse.

* Ya da, görünmez veya pek bilinmeyen uzun süreli bir krizse ve WRI bunu siyasi gündeme taşıyabilecekse.

* Askeri gelişilmelere yol açabilecek bir kriz veya olay ise.

* Kriz çok sayıda insan tarafından savaş veya barış sembolü olarak görülüyorsa.

* Sorun, bizim hali hazırda üzerinde çalışmakta olduğumuz daha genel bir sorunun parçasıysa.

* Konuyu ele almak WRI’nin dünya çapında bir ağ olarak kimliğini güçlendirecekse (Güney yarım küredeki sorunlara öncelik verilir).

* Bağlantı kurularak beraber çalışılabilecek yerel bir girişim varsa.

* Verilecek karşılık WRI’nin devam etmekte olan projelerine katkı sağlıyorsa.

WRI’nin verebileceği karşılıklar

WRI’nin kriz durumlarına karşılık verirken çeşitli stratejileri ve araçları vardır:

1. Kamu bildirileri yazmak veya imzalamak, bunları kendi iletişim kanallarından yayımlamak (web sitesi, bülten, vb.) ve çalışma ortaklarından kendi iletişim kanallarından yayımlamalarını istemek. (bkz. aşağıda ‘kamu açıklamalarının işlevleri’ bölümü)

2. Keşif görevleri ve dayanışma gösterme maksadıyla delegeler gönderme. (örneğin 2016’daTürkiye’ye)

3. Bir kriz ile ilgili şiddetsiz eylemler başlatmak veya şiddetsiz eylemlere katılmak. (örneğin 2003 Irak savaşında olduğu gibi NATO karşıtı şiddetsiz eylemler)

4. Beceri kazandırma (örneğin 2016’da Eritre’deki aktivistlere verilen eğitimler)

5. Kaynak sağlama (ekstra web sitesi, el kitapları ve rehberler, örneğin, Ukraynalı ve Rus vicdani retçilere sağlanan web sitesi)

6. Uluslararası söyleşi turları düzenlemek (örneğin 2015’te Güney Koreli vicdani retçiler)

7. Ortaklaşa eylemler düzenlemek ve eylem çağrılarını desteklemek. (örneğin Barış Tutsakları Günü, Gençlerin Militarizasyonuna Karşı Eylem Haftası)

8. Ülkelerini terk etme riski olan bireyleri desteklemek.

9. Koruyucu önlemler aracılığıyla aktivistleri desteklemek veya bu alanda özelleşmiş gruplarla iletişime geçmelerini sağlamak (örneğin 90’lardaki Balkan Barış Takımı)

10. Uluslararası örgütlere erişim olanağından faydalanmak. (örneğin BM insan hakları örgütleri)

Kamu Açıklamalarının İşlevleri

* Uluslararası ilgi ve destek sahibi olduklarını göstererek, yerel bir grup/ağ için görünürlük ve destek sağlamak.

* Pasifist/antimilitarist bir konum oluşturmak veya alternatifler önermek ve bu görüşün daha yaygın olarak bilinmesini sağlamak.

* Siyasi tartışmaları şekillendirmek (ulusal, uluslararası) ve dolayısıyla güçlü bir etki yaratmak!

* Yerel grupları desteklemek.

* Yaptığımız işin önemini destekçilerimize göstermek.

* Karşıt fikirlerin varlığının bilinmesini sağlamak. “Birilerinin aynı görüşte olmadığını” bilmek tarihi önem taşıyabilir.

Çeviri: VR

Kaynak: WRI

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org