Umut Can Kalaniz

15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü’nde İHD İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasında vicdani reddini açıkladı.

“VİCDANİ RET BEYANI:

Merhaba

– Ben Kurdeşen Jack, nüfusta kayıtlı olan adımla Umut Can Kalaniz.

– Bugün Dünya Vicdani Ret günü.

– Bu vesileyle ben de bugün resmi olarak Total reddimi açıklıyorum.

– Eril bir bedende doğduğum ve kadınlardan hoşlandığım için devlet benim erkek olduğumu ve sisteme karşı borçlu olduğumu iddia ediyor.

– Ne doğduğum bedeni, ne cinsel yönelimimi ne cinsel kimliğimi ne de doğduğum ülkeyi ben seçmedim.

– Kendi seçimlerim olmayan bu değişkenlerden ötürü, doğduğum ülkeye, herhangi bir kuruma ya da kişiye borçlu olmadığımı beyan ederim.

– Kendi kendimi ancak ben varedebilirim ve politik kimliğimi de ben belirlerim.

– Hiçbir coğrafyada kimsenin kimlikleri yüzünden bedel ödememesi gerektiğine inanıyorum..

– Vicdanımın ve varlığımın kimseye hiçbir hesap vermek zorunda kalmaması için hayatımı zararsızlık ilkesi üzerine kurduğumu beyan ederim.

– Hayvanlara, doğaya ya da yeryüzüne hiçbir zarar vermeme amacı doğrultusunda ve maksimum verim ile varolmaya çalışmaya devam edeceğimi beyan ederim.

– Bu bağlamda, herhangi bir devletin bünyesindeki, herhangi bir silahlı ya da silahsız örgütlenme içerisinde, herhangi bir katkı sağlamayı reddediyorum.

– Anayasada tanınmış ancak yasalarda karşılığı olmadığı için uygulanmayan kamu hizmeti alternatifini de reddediyorum.

– Bireylerin değerlerinin sisteme sağladıkları yarar düzeyinde ölçüldüğü bu fobik, yetkinci, elitist, cinsiyetçi, ırkçı, türcü ve şekilci dünyanın tüm kriterlerini reddettiğimi beyan ediyorum

– Hiyerarşik ilişkileri reddediyor, sadece kiyararkik ilişkileri kabul ediyorum.

– Kimsenin askeri veya komutanı, işçisi veya patronu, ebeveyni veya evladı, eşi veya parçası, kölesi veya efendisi değilim, olmayacağım.

– Her şeyi sınıflandırarak tahakküm kuran sistemin herhangi bir sınıfının herhangi bir düzeyinde olduğum iddiasını reddediyorum.

– Sistemin bana tanıdığı tüm ayrıcalıklarımdan da feragat ettiğimi beyan ediyorum.

– Devletin ya da sistemin herhangi bir organının herhangi bir birey üzerinde yetkisi ve etkisi olduğu fikrini reddediyorum.

– Varlığımın, başka hiçbir varlığa armağan olmadığını ve olmayacağını beyan ediyorum.

– İnsan ya da başka herhangi bir hayvan türünden bireyin, doğuştan ya da sonradan, başkaları tarafından kaderlerinin tayin edilebileceği fikrini reddediyorum.

– Yoz ekonomik sistemin ürettiği ekonomik borçlarla doğmanın yanı sıra yoz politik sistemin ürettiği vicdani ya da bedeni borçları da reddediyorum.

– Doğayı işgal eden sistemin bir organı olan işgalci herhangi bir örgütün üyesi olmayı reddetmekle beraber, gerekli durumlarda öz savunma hakkımın saklı olduğunu hatırlatmak istiyorum.

– Tüm bu bağlamların ışığında, Total reddimi ilan ediyorum!

– İşe yaramazlık ve tembellik haklarımın saklı olduğunu da hatırlatmak istiyorum.

– Varoluş biçimlerine karışabileceğini ve bireylerin kaderlerini tayin edebileceğini düşünen sistem avucunu yalayabilir!

———————————————————————————–

– Bu metin aracılığıyla da sistem ve devlet tarafından varlıkları başka kişi ya da kurumlara armağan edilmiş, metalaştırılmış, sömürülmüş ya da ötekileştirilmiş her bireyi total redde davet ediyorum.

(İŞE YARAMAZLIK MANİFESTOSU;)

– Sistem, hepimizi bir şekilde varlığnı sürdürebilmek için kullanmakta ve dolayısıyla sömürmektedir.

– Varolmak için hiçbir ünvana, lakaba ya da yetkiye sahip olmanız gerekmiyor.

– Kimseden daha üstün ya da fazla olmak zorunda değilsiniz.

– Eksik, yetersiz, yanlış ya da çirkin değilsiniz.

– Bir şeyi yapabiliyor olmanız, yapmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez ya da yapamıyor olmanız sizin değerinizi belirlemez.

– Özel olmaya çalışmayı bırakın, zaten özgünsünüz.

– Dünyada varolmuş, varolan ve varolacak tüm bireyler kendilerine özgüdür ve biriciktir.

– Size, özgün olduğunuzu unutturup, kendinizi özel hissetmeniz için bir şeyleri arzulatan sistemi reddedin.

– Sahip olmaya çalışmayın, varolmaya çalışın.

– Kimsenin varlığına müdahale etmeyin.

– Varoluşunuz kimsenin varoluşunun üstüne çıkmaya çalışmasın.

– Pasif direnişi hayatınızın bir parçası yapın.

– Görevleri reddedin!

– Sorumlulukları reddedin!

– Atanmış kimlikleri reddedin!

– Üremeyin!

– Dünyanın tadını çıkarın!

– Edinmeyin, paylaşın!

– Biriktirmeyin, tasarruf edin.

– Sevin / Sevişin, sahip olmaya çalışmayın.

– Aşık olun, nefret etmeyin.

– Varolun, yoketmeyin.

– Gururlu olun, işe yaramaz kalın!”

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org