Vicdani Reddimi Açıklıyorum – Gül Özcan

Sizin kanlı savaş politikalarınızı reddediyorum. Üniformalarınızı, yozlaşmış iktidarınızı, toplumu tek tipleştirmeye çalışan tozlanmış zihniyetinizi reddediyorum. Bu yüzden ben bir anarşist komünistim.

Anarşist komünist bir kadın olarak ben de devletin militarist aygıtının bir parçası olmayı reddediyor ve vicdani reddimi açıklıyorum. Erk devlet erkeklik kavramını militarizmle tekrar üretir ve sistem emekçi sınıfının çocuklarını yaşamın her alanında olduğu gibi bu aygıt içinde de birer kurşun olarak kullanmaktadır. Bireyleri sistemin bekçileri haline getirmektedir.

Üretim araçlarını elinde bulunduran küçük azınlığın çocukları ise bu aygıtın içinde de ayrıcalıklı tutulmaktadır. Üreten sınıfın oğulları ise her zamanki gibi kanlı savaş tarlalarına sürülerek harcanılabilecek varlıklar olarak görülmektedir. Bunu yaparken de iktidarın en basit yüzü olan emir alıp vermeyi kullanmaktadır ve düşünceyi empoze etmektedir. Emri alıp uygulayan kişinin vicdanı körelmiştir. Kendi eylemlerini doğal bir şekilde ortaya koyamamktadır. Bakunin de derki ”her emir özgürlüğün suratında patlayan bir tokattır”

Ayrıca militarizm diğer dil ve kültürlerden olan insanları yabancılaştırıp milliyetçilik adıyla toplumsal paranoya yücelterek hayali düşmanlar yaratmaktadır. Bu hayali düşmanlardan korunmak içinse devletin varlığını her defasında meşru kılmaktadır. BU YÜZDEN DEVLETİNİZİ TANIMIYORUM! Devletin en büyük erki ve vicdanı olmayan ordusunu tanımıyorum. Sizin kanlı savaş politikalarınızı reddediyorum. Üniformalarınızı, yozlaşmış iktidarınızı, toplumu tek tipleştirmeye çalışan tozlanmış zihniyetinizi reddediyorum. Bu yüzden ben bir anarşist komünistim. Ve sizin dünyada tek bir aygıtınız, tek bir düşünce kırıntınız kalmayıncaya dek mücadele etmeye devam edeceğim. Toplumsal anarşist bir devrim oluncaya dek. İsyan Devrim Anarşi!

Gül Özcan
17 mayıs 2015
Alsancak İzmir

Vicdani Retçiler Günü’nde İzmir’de Yürüyüş ve Ret Açıklamaları

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org