Vicdani Retçi Ayrımcılığa Uğradığını Belirterek Anayasa Mahkemesine Başvurdu

Vicdani retçi avukat Gökhan Soysal, kendisine gönderilen açık bir şekilde hukuka aykırı ödeme emrinin iptal edilememesi nedeniyle Anayasa Mahkemesine gerçekleştirdiği bireysel başvuruda ayrıca ayrımcılık iddiasında bulundu.

Vicdani retçi avukat Gökhan Soysal, askere gitmediği için kendisine gönderilen ödeme emrinin iptal edilmesi talebiyle dava açmıştı. Avukat Soysal bu davada, kendisine gönderildiği söylenen idari para cezasının Tebligat Kanununa aykırı olarak tebliğ edildiğini bu nedenle buna dayanan ödeme emrinin de iptal edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Soysal ayrıca bu davada daha önce aynı şekilde hukuka aykırı olarak ödeme emri gönderilen bir vicdani retçinin açtığı ve kazandığı davayı emsal olarak göstermişti. Bütün bunlara rağmen açtığı dava reddedilen Soysal, hak ihlali olduğunu belirterek 13 Mayıs’ta Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesinin daha önceki kararlarına atıfta bulunan Soysal, hukuka aykırı idari para cezasına dayanan ödeme emrinin iptal edilmemesini, kanunilik ilkesinin ihlali olarak değerlendirdi. Buna ek olarak hukuki dinlenilme hakkının Tebligat Kanunu hükümlerine uygun biçimde haber vermeyi gerektirdiğini ve hukuka aykırı tebligat nedeniyle hukuki dinlenilme hakkı ihlal edildiğini belirten Soysal, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savundu.

Soysal ayrıca bu ödeme emrinden dolayı banka hesabının da bloke edildiğini, bundan dolayı sadece kendisinin değil ayrıca müvekkillerinin de haklarının ihlal edilmesi riski olduğunu söyledi.

Bireysel başvuruda Soysal, vicdani retçi olduğundan dolayı  yargı kararlarının da varlığına rağmen oldukça açık olan kanun hükümlerinin uygulanmamasını, ayrımcılık olarak değerlendirerek bunun bir hak ihlali olduğunu belirtti.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org