Vicdani Retçiler Cezalandırılmaya Devam Ediliyor: Vicdani Retçi Şahin’e 6 Ay 20 Gün Ceza

Vicdani retçi Oğuzhan Şahin, Amasya 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce bakaya kalmak suçlamasıyla 8 ay cezaya çarptırıldı. Ceza daha sonra 6 ay 20 güne indirildi ve Şahin hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verildi.

Vicdani retçiler cezalandırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde vicdani retçiler Kamil Murat Demir Pertek Asliye Ceza Mahkemesi’nce, Güney Akgün Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, Osman Görkem Eryılmaz da İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce çeşitli cezalara çarptırılmıştı. Bu sefer ceza haberi Amasya’dan geldi. Vicdani retçi Oğuzhan Şahin, Amasya 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce bakaya kalmak suçlamasıyla 8 ay cezaya çarptırıldı. Ceza daha sonra 6 ay 20 güne indirildi ve Şahin hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Oğuzhan Şahin, duruşmadaki ifadesinde 2013 yılından beri vicdani retçi olarak savaş ve buna ilişkin kurumları kabul etmediğini belirterek herhangi bir suç işlemediğini belirtti. Şahin’in avukatı Gökhan Soysal  vicdani ret hakkının görmezden gelinerek kanun düzenlendiğini belirterek anayasaya aykırılık itirazında bulunan Av. Gökhan Soysal ayrıca savunmasında AİHM, AYM, Yargıtay kararlarını sunarak vicdani reddin uluslararası insan hakları sözleşmelerince tanınmış bir hak olduğunu ve TC Devleti’nin bu kararları dikkate alarak karar vermesi gerektiğini vurguladı ve beraat verilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca Soysal AİHM’e gitmeye gerek kalmadan beraat verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ancak Amasya 3. Asliye Ceza Mahkemesince vicdani ret hakkı konusunda yasal düzenleme yapılana kadar AİHM kararlarına uyulamayacağını iddia ederek Şahin’i hem “vicdani ret hakkından yararlanabilmek için, kişinin öncelikle bir inanç sisteminin mensubu olduğunun ortaya konulması gerekmekte olup siyasi ve kişisel sebepler, vicdani ret talebine dayanak olabilecek yeterlilikte değildir” diyerek hem de “askerlikten kurtulmak amacıyla böyle bir tutum içerisine girdiği” iddiasıyla bakaya kalmak suçlamasıyla 8 ay cezaya çarptırıldı. Ceza daha sonra 6 ay 20 güne indirildi ve Şahin hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verildi.

Av. Gökhan Soysal, karara itiraz ederek Türkiye hakkında ihlal kararı verilen Mehmet Tarhan kararını örnek göstererek din ve vicdan özgürlüğünden yararlanmak için bir inanç sistemine mensup olmanın gerekli olmadığını belirtti. Ayrıca itirazda vicdani ret hakkı konusunda başvurulabilecek bir idari mekanizma olmamasının, vicdani retçilere yüklenemeyeceğini belirtti. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına itirazı ağır ceza mahkemesi değerlendirecek.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org