Aydınlardan çağrı: IŞİD’in vahşetini mahkum etmek barış istemenin öncelikli koşulu haline geldi

Gencay Gürsoy, Vedat Türkali, Oya Baydar, Büşra Ersanlı, Eşber Yağmurdereli, Şebnem Korur Fincancı, Ali Nesin, Aydın Çubukçu, Baskın Oran gibi isimlerin de yer aldığı aydın, gazeteci, akademisyen ve sendikacılar bir bildiri yayınlayarak IŞİD’e karşı Kobani’ye destek olma çağrısında bulundu.

200 aydın tarafından imzalanan Kobane’ye destek bildirisi

29/09/2014
200 Türkiyeli aydın IŞİD saldırılarına karşı başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara Kobane’ye destek çıkma çağrısında bulundu.

Gencay Gürsoy, Vedat Türkali, Oya Baydar, Büşra Ersanlı, Eşber Yağmurdereli, Şebnem Korur Fincancı, Ali Nesin, Aydın Çubukçu, Baskın Oran gibi isimlerin de yer aldığı aydın, gazeteci, akademisyen ve sendikacılar bir bildiri yayınlayarak IŞİD’e karşı Kobani’ye destek olma çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin yayımlanan bildiride “Bölge içinde ve dışında yaşayan bazı Müslümanlardan destek görmesi IŞİD’e meşruiyet sağlamıyor. Müslümanlar açısından da karşı çıkılması gereken, IŞİD’in kınanması ve lanetlenmesi değil, IŞİD gibi bir barbarlık ittifakının dini değerleri ve sembolleri rehin alma çabası olmalıdır” ifadelerine yer verildi.

200 kişinin yayımladığı ortak bildiri metni şu şekilde:

“Din adı altında faaliyet gösteren ve militan devşiren IŞİD’in yaydığı barbarlık ve vahşeti birlikte ve yüksek sesle mahkum etmek bölgemizde demokrasi ve barış istemenin öncelikli koşulu haline geldi.

Bölge içinde ve dışında yaşayan bazı Müslümanlardan destek görmesi IŞİD’e meşruiyet sağlamıyor. Müslümanlar açısından da karşı çıkılması gereken, IŞİD’in kınanması ve lanetlenmesi değil, IŞİD gibi bir barbarlık ittifakının dini değerleri ve sembolleri rehin alma çabası olmalıdır. Suriye ve Irak’ta yaşanan siyasal toplumsal kargaşanın yarattığı zeminde ortaya çıkan ve ‘hilafet’ iddiası altında kontrol ettiği alanları genişleten IŞİD buralarda Hıristiyanları, Şiileri, Ezidileri, farklı inanç gruplarını, özetle kendi ilkel anlayışı dışında kalan herkesi katlediyor. Kadınlara tecavüz ediyor, köleleştiriyor, pazarlarda satılığa çıkarıyor. Kontrol altına aldığı yerlerde, dar kafalı ve zalim bir köktendinciliği dayatıyor, her türden insanlık suçu işliyor.

Uzunca bir süredir, Ortadoğu’da siyasi hesaplar adına, kullanışlı bir mecra haline gelen, zaman zaman desteklenen, bazen sadece göz yumulan mezhepçilik ve radikal İslamcılık siyasetlerinin sonu IŞİD’e vardı. Bu gerçek karşısında, din, mezhep, kavim merkezli, dinsel referanslı siyasetlere karşı, özgürlük ve barış merkezli, tüm insanlığı kucaklayan seküler siyaset ilkelerini yüksek sesle savunmak her zamankinden daha önem kazanmış durumda.

Unutulmamalı ki, inanç özgürlüğünün teminatı da demokratik-özgürlükçü insanlık ve siyaset anlayışıdır. Tersi, bizi insanların din, mezhep adına birbirini boğazladığı Ortaçağ karanlığına götürür.

Başta ABD olmak üzere, Ortadoğu’da siyasi hegemonya peşinde olan bölgesel ve uluslararası tüm güçlerin yarattığı bu ucube siyasi oluşumun büyümesinde, bölgesel hegemonya peşinde olan Türkiye’nin siyasi hesaplarının da rolü olduğu inkar edilemez. Bir yandan Kürtler ile müzakere başlatan Türkiye, diğer yandan Kürtlerin Suriye’deki kazanımlarını boğmak için arayışlara girdi, gerici güçlerle işbirliği yaptı. IŞİD’in Kobani saldırısı, bölgede ve Türkiye’de yaşanan siyasal-toplumsal krizlerin kesişme noktasıdır. Türk hükümeti IŞİD’den kaçanlara insani yardım sağlayarak siyasi sorumluklarını göz ardı edemez.

İnsani değerleri, barışı, bölgede yaşayan tüm halkların özgürlüklerini ve nihayet Kürtlerin haklarını ve kazanımlarını savunmak adına IŞİD’e karşı çıkmak en hafifinden vicdani bir zorunluluktur.

Türkiye’de yaşayan bizlerin, yanı başımızda yaşayan Kürtlere yönelik, boğma-kovma girişimlerine karşı tavır almak gibi de özel bir sorumluluğumuz vardır. Türkiye’nin Kobani’ye yönelik politikaları Kürtlerle barışın önünde de en tehlikeli engeli oluşturmaktadır.

IŞİD’e karşı başlatılan askeri operasyon dikkatlerimizi dağıtmamalı, bizleri bölge halkları, Kürtler ve özellikle Kobani halkı ile dayanışma konusunda tereddüde düşürmemeli. Başta Kobani olmak üzere bölgenin mazlum halklarının hepimizin desteğine, bizim de Kobani’de halkların birlikte barış içinde yaşamalarına imkan sağlayan değerlere ihtiyacımız var.

Aynı nedenlerle, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumları da Kobani’ye sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

İmzalar:
Ahmet Say – Prof. Dr. Ahmet İnsel – Ahmet Tulgar – Prof. Dr. Ali Nesin – Ali Akay – Alper Açık – Akın Atalay – Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay – Ayşegül Devecioğlu – Doç. Dr. Ayşen Uysal – Prof. Dr.Ayla Zırh Gürsoy – Yard. Doç. Aylin Ünaldı – Ayhan Bilgen – Aydın Erdoğan – Prof. Dr. Arif Berberoğlu – Aydın Çubukçu – Aydın Engin – Doç. Dr. Ayşen Candaş – Azad Zal – Bahri Bayram Belen – Yrd. Doç. Dr. Barış Büyükokutan – Prof. Dr. Baskın Oran – Doç. Dr.Burcu Yakut Cakar – Yrd. Doç. Dr. Bediz Yılmaz – Prof. Dr. Berna Kılıç – Prof. Dr. Betül Tanbay – Prof. Dr. Büşra Ersanlı – Cafer Solgun – Cansu Akbaş Demirel – Prof. Dr. Cem Terzi – Yrd. Doç. Dr.Ceren Özselçuk – Cevat Öneş – Cengiz Aktar – Cengiz Çandar -Celal Korkut Yıldırım – Celalattin Can – Çiğdem Demirci – Çiya Mazi – Defne Asal – Doç. Dr. Deniz Yükseker – Dennis Berk Simon – Elçin Aktoprak – Eren Keskin – Yrd. Doç. Erdem Yörük – Erdoğan Aydın – Erhan Yalçındağ – Erkan Can – Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan -Eşber Yağmurdereli – Evren Hoşgör – Fahri Aral – Fehim Işık -Fehim Taştekin – Prof. Dr. Ferhat Kentel – Prof. Dr. Ferhunde Özbay – Doç. Dr. Ferdan Ergut – Feridun Koç – Feryal Saygılıgil -Feryal Karakulak – Fethiye Çetin – Feyyaz Yaman – Doç. Dr. Fikret Başkaya – Prof. Dr. Fikret Adaman – Garo Paylan – Gaye Yılmaz – Gayi Boralıoğlu – Prof. Dr. Gencay Gürsoy – Gülten Kaya – Gün Zileli – Güney Özkılınç – Gürel Tüzün – Gülseren Onanç – Prof. Dr.Gülhan Türkay – Yrd. Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan – Prof. Dr.Hacer Ansal – Hakan Tahmaz – Hakan Altınay – Prof. Dr. HaleBolak Boratav – Halide Yıldırım – Halime Güner – Hayko Bağdat -Hazel Başköy – Hülya Gülbahar – Işın Eliçin – Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu – İbrahim Betil – İbrahim Doğangül – İhsan Eliaçık – Prof. Dr. İrfan Açıkgöz – İshak Karakaş – Prof. Dr. İzzetin Önder – Jaklin Çelik – Prof. Dr. Jale Parla – Jülide Kural – Kaan Urgancıoğlu -Kani Beko (DİSK Gen. Bşk.) – Kaya Akkaya – Yrd. Doç. Dr. Kenan Ateş – Kemal Parlak – Kenan Kocatürk – Kenan Türkoğlu – Kerem Fırtına – Prof. Dr. Kıvanç İnelmen – Doç. Dr. Koray Çalışkan -Korhan Gümüş – Lal Laleş – Lal Denizli – Lami Özgen ( KESK Gen. Bşk.) – Mahir Günşıray – Mehmet Faruk Kesici – Mehmet Rasgelener – Mehmet Ufuk Peker – Prof. Dr. Mehmet Türkay – Mehmet Ural – Melek Özman – Menderes Samancılar – Meral Tamer – Prof. Dr. Meryem Koray – Prof. Dr. Mine Eder – Murat Birdal – Prof. Dr. Murat Sevinç – Doç. Dr. Murat Paker – Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu – Mustafa Şener – Müge Sökmen – Nazan Yaman – Nebahat Akkoç – Necmiye Alpay – Necati Abay – Neşe Erdilek – Prof. Dr. Nuray Mert – Doç. Dr. Nuri Ersoy – Prof. Dr.Nükhet Sirman – Orhan Alkaya – Orhan Esen – Orhan Silier -Osman Kavala – Osman İşçi – Oya Baydar – Oya Özarslan – Doç. Dr. Ozan Erözden – Prof. Dr. Öğet Öktem Tanör – Ömer Furkan Özdemir – Önder Çakar – Özcan Yaman – Özgür Müftüoğlu – Yrd. Doç. Dr. Özlem Albayrak – Rahmi Emeç – Rıza Kocaoğlu – Sarp Akkaya – Seçkin Özsoy – Sefa Fez Arslan – Yrd. Doç. Dr. Selim Temo – Prof. Dr. Selim Badur – Semih Poroy – Semih Sökmen – Doç. Dr. Semra Somersan – Seren Yüce – Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu – Prof. Dr. Serpil Sancar – Sevil Demirci – Prof. Dr. Seyfettin Gürsel – Seyfi Öngider – Prof. Dr. Sibel Irzık – Prof. Dr.Sibel İnceoğlu – Suavi Şaban Akbaba – Prof. Dr. Şahika Yüksel – Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı – Doç. Dr. Şebnem Oğuz – Prof. Dr. Şemsa Özar – Şilan Yıldız – Tan Morgül – Prof. Dr. Tahsin Yeşildere – Tayfun Mater – Tatyos Bebek – Turgut Kazan – Tuncay Birkan – Vedat Türkali – Ufuk Uras – Uluç Bayraktar – Ülkü Güney -Vasıf Kortun – Vedat İlbay – Prof. Dr. Veli Deniz – Doç. Dr.Yasemin Özgün – Yasemin Ahi – Doç. Dr. Yıldız Silier – Prof. Dr. Zelal Ekinci- Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu – Zeynep Tanbay – Doç. Dr.Zeynep Gambetti – Ziya Halis


yesilgazete.org

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org