BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Vatansızlık ve ayrımcılık savaşın temel nedeni

“İnsan Hakları Konseyi olarak bölgelerde yaptığımız çalışmalardan iyi biliyoruz ki, vatansızlık, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri neredeyse her çatışmanın veya savaşın temelini oluşturuyor.”

Al Hüssein: Vatansızlık ve ayrımcılık savaşın temel nedeni

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid, “Vatansızlık, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri neredeyse her çatışmanın veya savaşın temelini oluşturuyor” dedi.

27 Şubat 2017 Pazartesi 22:47
CENEVRE / ANF – SERKAN DEMİREL
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra’ad Al Hüssein, “Vatansızlık, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri neredeyse her çatışmanın veya savaşın temelini oluşturuyor. Bu temel noktalar iyi tespit edilip çözülmezse savaş bölgelerinde barışın yeniden inşası ve barışçıl bir ortamın sağlanması, gerçekçi bir umut olamaz” dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi 34’cü oturumlarında barışçıl bir ortamda insan haklarının yaygınlaştırılması konulu bir panel düzenlendi.

Panelde söz alan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra’ad Al Hüssein önemli noktalara dikkat çekti.

‘AYRIMCILIK ÇATIŞMANIN VE SAVAŞIN NEDENİNİ OLUŞTURUYOR’

“BM İnsan Hakları Konsey’i sadece şikâyet alanlarını tamamlamakla kalmayarak, aynı zamanda bu şikayetlerin çözülmesi çalışmalarını destekleyerek barış ve güvenliğin sağlanması için caba veriyor” diyen Al Hussein, şunları dile getirdi:

“İnsan Hakları Konseyi olarak bölgelerde yaptığımız çalışmalardan iyi biliyoruz ki, vatansızlık, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri neredeyse her çatışmanın veya savaşın temelini oluşturuyor. Bu temel noktalar iyi tespit edilip çözülmezse barışın yeniden inşası ve barışçıl bir ortamın sağlanması, gerçekçi bir umut olamaz.”

‘SORUNLAR ŞİDDET İCERMEYEN YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLMELİ’

Al Hüssein devamla şunları dile getirdi: “İnsanların yaşadıkları sorunları iyileştirmek için temel yatırımlar yapılmalı. İnsan onuruna öncelik verilmeli. En önemlisi kültürel, ekonomik, politik ve sosyal haklara bölünmez bir bütün olarak bakılması gerekir. Geleneksel olarak göz ardı edilen toplulukların veya halkların ihtiyaçlarına cevap verirken siyaset, adalet, güvenlik ve temel sosyal hizmetlerin sağlanması daha kapsayıcı yapılmalıdır. Bu temelde oluşan sorunlar şiddet içermeyen yöntemlerle çözülmeli.”

‘SUÇLAR CEZASIZ KALDIĞI İÇİN İHLALLER ARTIYOR’

İnsan haklarına yönelik suçlar cezasız kaldığı için hak ihlallerinin ve bu alandaki suçların arttığına vurgu yapan Al Hüssein, ekonomik, sosyal, kültürel hakların ihlalinin beraberinde dışlanmayı ve eşitsizliği doğurduğunu söyledi. Al Hüssein, “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sıklıkla ve kasıtlı olarak göz ardı edilerek marjinalleştirilen kesimleri de kapsamalıdır” dedi.

İNSAN HAKLARI KONSEYİ’NİN RAPORLARI ERKEN DİKKATE ALINMALI

BM İnsan Hakları Konsey’i ve BM Barış Girişim Komisyonları arasında yeterince bir ilişki sağlanamadığını ifade eden Al Hüssein, bu durumun aşılması gerektiğini belirtti. Barışın inşası için BM İnsan Hakları Konseyi ve BM Güvenlik Konseyi’nin daha etkin ve iş birlik halinde çalışması gerektiğinin altını çizen Al Hüssein, “Güvenlik Konseyi, İnsan Hakları Konseyi’nin uyarılarını erken dikkate almalı. Ve aynı zamanda İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı organların ve soruşturma komisyonlarının önerilerini ve hazırladığı raporları dikkate alarak gerekenleri uygulamalıdır” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANF

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org