Güney Koreli vicdani retçi, cezalandırıcı “alternatif hizmeti” reddediyor!

Dini inançları nedeniyle askerlik yapmaya karşı olan Hye-min Kim, üç yıl boyunca bir hapishanede veya diğer ıslah tesislerinde çalışmayı içeren (18 aylık askerlik hizmetinin iki katı) “alternatif hizmeti” reddettiği bilinen ilk kişidir.

Güney Kore: Alternatif hizmeti reddeden ilk vicdani retçiye yönelik suçlamaları düşürün

Uluslararası Af Örgütü, Salı günkü ceza davası öncesinde, Güney Kore’nin askerlik hizmetine alternatifini reddeden ilk vicdani retçinin, ülkenin cezalandırıcı yeni sistemine karşı tavır aldığı için daha fazla ceza almaması gerektiğini söyledi.

22 Ağustos 2022
Dini inançları nedeniyle askerlik yapmasına engel olan Hye-min Kim, 2020’de sunulmasından bu yana “alternatif hizmeti” reddettiği bilinen ilk kişidir. Yeni sistem, üç yıl boyunca bir hapishanede veya diğer ıslah tesislerinde çalışmayı içeriyor – tipik 18 aylık askerlik hizmetinin iki katı.

Uluslararası Af Örgütü Kore Direktörü Jihyun Yoon, “Hizmet gereksinimlerini yerine getirmek için gerçek bir alternatif sunulmak yerine, vicdani retçilere dini ve diğer kişisel itirazları nedeniyle askeriyeye katılmaya karşı alternatif bir ceza veriliyor” dedi. “Uluslararası hukuka göre, zorunlu askerlik hizmetine sahip ülkeler, benzer uzunlukta gerçekten sivil bir alternatif sunmakla yükümlüdür.”

Kim, haklı bir gerekçe olmaksızın askere gitmeyenleri hapse atan Askerlik Yasası’nın 88. maddesi uyarınca suçlanıyor. İtirazının Kanun kapsamındaki “haklı gerekçelere” dayandığına ve mevcut alternatif hizmetin uluslararası standartlara uymayan aşırı cezalandırıcı unsurlar içerdiğine inanıyor.

Yeni yasaya göre, askerlik hizmetini dini veya diğer gerekçelerle reddedenlerin 36 ay boyunca hapishanede veya başka bir ıslahevinde çalışması gerekiyor ve bu da onu dünyanın en uzun alternatif hizmetlerinden biri haline getiriyor. Daha önce 18 ay hapis cezasına çarptırılıyordu.

“Hye-min Kim, insan haklarını talep ettiği ve bu adaletsiz sisteme katılmayı reddettiği için yargılanmamalı. Hakkındaki tüm suçlamalar derhal düşürülmeli.”

“Güney Kore hükümeti, vicdani retçileri yargılamak yerine, çabalarını alternatif hizmeti değiştirmeye odaklamalıdır, böylece bu hizmeti üstlenenleri cezalandırmaya ve damgalamaya devam etmemelidir.”

Arka fon

Son 60 yılda yüzlerce genç Güney Koreli erkek, topluma hizmet etmeye istekli olsalar bile inançları nedeniyle askerlik hizmetine karşı çıktıkları için her yıl mahkum edildi ve hapsedildi. Tipik olarak, 18 ay hapis cezasına çarptırıldılar ve sabıka kaydıyla karşı karşıya kaldılar ve çok daha uzun süren ekonomik ve sosyal dezavantajlarla karşı karşıya kaldılar.

Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi’nin 2018’deki dönüm noktası kararları, ülkede vicdani ret hakkını tanıdı. Anayasa Mahkemesi, hükümetin 2019 yılı sonuna kadar sivil nitelikte alternatif bir hizmet sunmasını gerektiren bir karar yayınladı.

27 Aralık 2019’da yasama organı, Askerlik Hizmeti Kanununda değişiklik yaptı. Ancak mevzuat vicdani retçilere mantıksız ve aşırı yükler getirdiği için düşünce, vicdan ve din veya inanç özgürlüğünü ihlal etmektedir.

Alternatif hizmetin orantısız bir uzunluğunu şart koşuyor ve askeri yetkililer tarafından yönetiliyor.

30 Haziran 2020 tarihinden itibaren zorunlu askerlik hizmetine itiraz eden kişiler alternatif hizmete başvurabilmektedir. Ekim 2020’de, alternatif hizmet personelinin ilk partisi, cezaevlerinde veya diğer ıslah tesislerinde çalışmakla sınırlı olan 36 aylık görevlerine başladı.

Uluslararası insan hakları hukuku ve standartları uyarınca, zorunlu askerlik hizmetine sahip devletler, gerçekten sivil alternatifler sunmakla yükümlüdür. Bunlar, makul ve nesnel kriterlere dayalı herhangi bir ek uzunlukla birlikte, askerlik hizmetiyle karşılaştırılabilir bir uzunlukta olmalıdır. Vicdani retçi olarak tanınacak iddiaların değerlendirilmesi süreci ve müteakip herhangi bir çalışma hizmeti de sivil otorite altında olmalıdır.

Kaynak: Uluslararası Af Örgütü

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org