Gürkan Kalmaz

Galatasaray’da gerçekleştirilen ‘Roboski için bir kez daha reddediyoruz’ etkinliğinde vicdani reddini açıkladı.

Ben Gürkan Kalmaz

Şiddeti, şiddeti meşru kılan kurum kuruluşları, emir alıp emir vermeyi, her hangi bir gerekçeyle silahlanmayı, yaşantıma almamaya niyetli ve kararlı olan bir insanım. Yaşantımı bir takım ahlaki ilkeler doğrultusunda götürmeye özen gösteriyorum. Bunun için yaşam anlayışımla çelişecek kurum, kuruluş ve işlerde bulunmuyorum.

İnsan benim için dinsel boyutta kutsal bir canlı değil, fakat ben insana tanrısal bir yükleme yapmadan her insanın yaşamını en az kendim kadar kutsal buluyorum. Bu yüzden de gerekçesi ne olursa olsun, öldürmeye yönelik herhangi bir yapı içinde bulunmayacağımı beyan ederim.

Yaşadığım ülkede zorunlu hale getirilen ve silah altına alınmamı zorunlu kılan kılabilecek kurumları ahlaki değerlerim ve ilkelerim doğrultusunda reddediyorum.

İnsani değerlerim doğrultusunda silah altında emir almayı ve vermeyi, itaat etmeyi ve hükmetmeyi reddediyorum.
Anti-militarist dünya görüşüm nedeniyle şiddet kullanmayı ve herhangi bir gerekçe ile insan öldürmeyi, meşru gören bireysel silahlanma da dahil hiç bir kurumu kabul etmiyorum.

Dünyanın tüm insanlar için ortak yaşam alanı olması düşüncemden dolayı yaşanan ve yaşanacak olan tüm savaşlara karşı olduğumdan bu savaşları yürüten kurum olma statüsünden kaynaklı orduları reddediyorum.

Kendi vicdani inançlarım doğrultusunda silahlı hiç bir kurumu kabul etmiyorum.

Hiçbir gerekçeyle şiddeti ve insan öldürmeyi kabul etmiyorum.

Hayatımı, hürriyetimi ve mülkiyetimi korumakla mükellef devletin tüm bu haklarımı ihlal edecek şekilde; rızam dışında tarafı olmadığım savaşlara sokmaya, gönüllü sözleşmem olmayan birine, birilerine silah zoruyla hizmet ettirmeye, devletçi ve planlamacı politikalarla ve yüksek vergilerle iğfal ettiği piyasa nedeniyle zor geliştirdiğim işimi riske atmaya hakkı olmadığını beyan ederim.

Herhangi bir şekilde, her hangi bir gerekçeyle, kurumsal, paralı ya da bireysel silahlanmaya karşı olduğumu, rızam dışında silahaltına almak istediklerinde meşru direnme hakkına sahip olduğumu belirtir, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olan Askerlik yapma zorunluluğunu, temelli vicdani reddimi ilan ederim.

Aralık 28 2014

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org