İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği suçlar aynı zamanda İsraillilere karşı işlenmiştir – Kenize Mourad

Ve İsrail, bütün Hamas mensuplarını yok etme hedefine ulaşsa bile Filistin halkının direniş ruhunu öldürmeyi başaramaz. Bir ölüye mukabil on muharibin ayağa kalkacağı muhakkaktır. Bütün ulusal mücadelelerde bu böyle olduğu gibi, 75 yıldır toprakları için savaşan Filistinliler için de böyledir.

20 Kasım 2023
İsrail, bütün Hamas mensuplarını yok etme hedefine ulaşsa bile Filistin halkının direniş ruhunu öldürmeyi başaramaz…
İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği suçlar aynı zamanda İsraillilere karşı işlenmiştir.

Hastane ve okullara, tuzağa düşürülen bütün sivil halka ayrım gözetmeksizin yönelttiği bombardımanlarla İsrail, gayri insani davranarak bütün uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmekle kalmamakta, aynı zamanda kurulduğu 1948 yılından beri hiç görülmemiş ölçüde kendisini tehlikeye atmaktadır.

Zira İsrail, Filistin’de bütün bölgede, sönmez bir nefreti tahrik etmektedir. Hamas’ı yok etmek istediklerini söylüyorlar. Ancak, herkes gibi onlar da pekala biliyor ki, iki buçuk milyon Gazzeli’nin ortasında yaşayan birkaç bin muharibi; on binlerce, belki yüz binlerce masum kadın ve çocuğu öldürmeden yok etmek imkânsızdır.

Ve İsrail, bütün Hamas mensuplarını yok etme hedefine ulaşsa bile Filistin halkının direniş ruhunu öldürmeyi başaramaz. Bir ölüye mukabil on muharibin ayağa kalkacağı muhakkaktır. Bütün ulusal mücadelelerde bu böyle olduğu gibi, 75 yıldır toprakları için savaşan Filistinliler için de böyledir. Yapılan katliamlar sebebiyle dehşete düşen komşu halkların dayanışmasını da hesaba katmak lazımdır. Gayri adil, ama kaçınılmaz gördükleri bir duruma zamanla alışan bu halklar, günümüzde uyanarak İsrail’le barış yapan hükûmetlerine hesap soruyorlar!

İsrail Devleti’nin, ölülerinin intikamını alması mı gerekiyordu? Peki, Filistinlilerin; binlerce ölülerinin, on binlerce yaralılarının, taş attıkları için sakatlanan ya da hapsedilen çocuklarının intikamını alma hakları yok mudur? Hamas’ın eylemi, bir anda gökyüzünden düşmemiştir: 75 yıldır süregelen zulümlere, sefalete ve aşağılanmalara karşı bir tepkidir.

ABD ve Batı âleminin hükûmetlerinin çoğu tarafından desteklenen İsrail, yaralı bir dev gibi, savunmasız bir halktan intikam alıyor.

Bölgenin en büyük askeri gücü olsa da sadece kuvvet kullanma yoluyla güvenliğini asla kazanamaz. Aksine, kendi geleceğini büyük tehlikeye atıyor.

“İki devletli bir çözümü müzakere etmek lâzım ” diyor en akl-ı selim sahibi İsrailliler; “Yoksa dosdoğru felakete gidiyoruz…”

Hâlâ zaman var mı?

* Kenize Mourad: Sultan V. Murad’ın torunu

Kaynak: T24

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org