İsrailli vicdani retçiler, 120 gün hapis yattıktan sonra askerlikten muaf tutuldular

Shahar Schwartz ve Evyatar Moshe Rubin 120 gün hapis yattıktan sonra serbest bırakıldılar ve askerlik hizmetinden muaf tutuldular.

Shahar ve Evyatar 120 gün hapis yattıktan sonra nihayet serbest bırakıldı.

21 MART 2023
Mesarvot ve Refuser Solidarity Network tarafından bildirildiği üzere Şubat ayı ortasında Shahar Schwartz ve Evyatar Moshe Rubin 120 gün hapis yattıktan sonra serbest bırakıldılar ve askerlik hizmetinden muaf tutuldular.

Shahar ve Evyatar şöyle dedi:

Shahar Schwartz askeri cezaevinde 130 gün kaldıktan sonra:

“Özgürlüğünü kaybetmenin ne demek olduğunu yakından öğrendiğim hapishanedeki uzun aylar sona erdiği için mutluyum. Bu deneyim, İsrail ordusunun Filistin Toprakları’nda uyguladığı yağmacı rejime karşı muhalefetimi yalnızca güçlendirdi ve bence kişisel maliyeti pahasına da olsa baskıya direnilmesi gerektiğine inanmaya devam edin.”

Evyatar Moshe Rubin, askeri cezaevinde 122 gün kaldıktan sonra:

“Bilgiye erişimin bu kadar yaygın olduğu bir çağda reddetme giderek daha güçlü bir araç haline geliyor. Bana göre, İsrail ile ilgili büyük savaş bir bilgi savaşıdır – keşke herkes bu ülkenin tarihi, korkunç suçlar hakkındaki gerçeği bilse. Burada ırksal egemenliği sürdürmek için her gün işlenen ırkçılık, işgal altındaki topraklardaki apartheid rejimi yıl sonuna kadar devam etmeyecekti. Hapsedilmemin bir sonucu olarak İsrail’deki birçok arkadaşımın yeni şeylere maruz kaldığını gördüm. İçerik ve bilgi değil, aynı zamanda bu mücadele için eşit derecede önemli bir alan olan yurt dışındaki insanlar, özellikle sosyal medyadaki yayınlar ve reddiyecilere verilen yaygın destek nedeniyle İsrail’deki durumun giderek daha fazla farkına varıyorlar.”

Onlara buradan bir tebrik mesajı gönderebilirsiniz.

Shahar ve Evyatar’ın serbest bırakıldığını ve muaf tutulduğunu öğrenmekten mutluluk duyuyoruz. Ancak, reddeden Nave Shabtay Levin (19 yaşında), ek 45 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra hâlâ tutuklu.

WRI, İsrail’de ve dünya çapında vicdani retçileri desteklemeye devam ediyor.

Kaynak: WRI

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org