Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi: 9 Şubat Cuma saat 11.30’da meclis önüne bekleriz…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, siyasi partileri, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, anti-militaristleri ve barış aktivistlerini, 9 Şubat Cuma saat 11.30’da meclis önüne bekleriz…

BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI

Vicdani ret hakkının tanınması ile ilgili Askerlik Yasa değişikliği önerisi CTP milletvekilleri imzası ile 5 Ocak 2024 Cuma günü ivedilik talebiyle birlikte meclise verilmiş, ancak UBP-YDP-DP milletvekillerinin oyu ile ivedi görüşülmesi reddedilmişti.

Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun davası askerlik yasa değişikliği görüşmelerinin de takip edilmesi gerekçesi ile 14 Mart tarihine ertelenmişti.

Cuma günü UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın önerisi ile başka bir Askerlik Yasa değişikliği UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ün başkanı olduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinde görüşülecek!

Cuma günü vicdani ret hakkı için yasa değişikliği sürecinin takibi için meclis önünde toplanıp basın açıklaması da yapacağız.

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, siyasi partileri, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, anti-militaristleri ve barış aktivistlerini, 9 Şubat Cuma saat 11.30’da meclis önüne bekleriz…

Bildiğiniz gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında vicdani ret hakkının açıkça tanınmasına rağmen yasal düzenleme yapılmadığı için vicdani retçilerin yargılanması sürüyor, yasa değişikliği bu yönü ile çok önemli bir süreç.

Böylesi koşullarda, 14 Mart 2024 tarihinde yeniden, bir kez daha sonu cezaevinde bitme olasılığı yüksek olan, hatta kesin diyebileceğimiz vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun Askeri Mahkemede yargılanmasına devam edilecek.

Her türlü dayanışmanız bu süreçte değerli.

Kıbrıs’ta vicdani ret

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org