Nail Tufan Şenalp

2013 15 Mayıs-Nail Tufan Şenalp (İzmir Alsancak Orduevi önünde düzenlenen basın açıklamasıyla Vicdani Reddini açıkladı.)   Merhaba Nail Tufan Şenalp, 30 yaşında kendi halinde bir insanım. Vicdani kanaat ve kuralların belirleyici unsuru, insanın kendi benliğiyle olan ilişkisidir. Bunlar insana, “birlikte yaşayamayacağın, benlik bütünlüğünü bozacak şeyleri yapmaktan sakın” derler. Bu bakımdan Vicdani ret, bireyin kendi benlik

2013 15 Mayıs-Nail Tufan Şenalp (İzmir Alsancak Orduevi önünde düzenlenen basın açıklamasıyla Vicdani Reddini açıkladı.)

 

Merhaba Nail Tufan Şenalp, 30 yaşında kendi halinde bir insanım. Vicdani kanaat ve kuralların belirleyici unsuru, insanın kendi benliğiyle olan ilişkisidir. Bunlar insana, “birlikte yaşayamayacağın, benlik bütünlüğünü bozacak şeyleri yapmaktan sakın” derler. Bu bakımdan Vicdani ret, bireyin kendi benlik duygusunda “kötü” olarak tanımlanan bir edimi gerçekleştiremeyeceği bilincine dayanır. Zorunlu askerlik hizmeti anayasal bir gereklilik değildir. Çünkü Anayasa’nın 72. maddesinin zorunlu kıldığı tek kategori “vatan hizmeti”dir. Söz konusu maddede vatan hizmetinin yerine getirilmesinin biçimlerini “T.s.k.’da ya da kamu kesiminde yerine getirme veya getirilmiş sayılma” olarak ifade edilmektedir. Oysa Anayasa’nın 24. maddesinin 1. fıkrası “kanaat özgürlüğünü” herhangi bir sınırlama olanağı öngörmeden güvenceye kavuşturmuştur. Bu anayasal tercih, kanaat özgürlüğünü, yine Anayasa’nın “savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde” temel hakların kısmen ya da tamamen durdurulabileceğini belirleyen 15. maddenin kapsamına dâhil etmeyerek hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde vurgulanmıştır.
Yani belirtilen olağanüstü durumlarda dahi kişilerin vicdani kanaatlerine dokunulmayacak, kişiler vicdani kanaatleri nedeniyle suçlanamayacak ve kınanamayacaktır.
Dolayısıyla Anayasa bir yandan kişilerin vicdani kanaatlerine dayanarak askerlik yapmayı reddetmelerine olanak tanırken öte yandan bundan dolayı suçlanamayacaklarını çok açık biçimde belirtmektedir. Anayasa’nın ‘bağlayıcılığı ve üstünlüğü’nü düzenleyen 11. madde uyarınca yasalar Anayasa’ya aykırı olamaz. Toplumda yaratılan bu holograma dahil olmamak üzre vicdani kanaatimi açıklamak istiyorum. Askere gitmeyi reddediyorum. Teşekkürler

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org