Vicdani ret Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu gündeminde

Hakkında idari para cezası verilen bir kişi Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, bireysel başvuruyu, “niteliği itibarıyla konunun Genel Kurul tarafından karara bağlanmasını” gerekli görerek Genel Kurula sevk etti.

Kararın içeriği emsal olabilir: ‘Vicdani ret’ davası AYM Genel Kurulu’na sevk edildi

23/02/2016 14:08
‘Din ve vicdan hürriyeti’nin ihlal edildiği suçlamasıyla, kendisine verilen idari para cezasını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyan vicdani retçi yurttaşın davası genel kurula sevk edildi. Dava, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından bakılacak ilk vicdani ret davası olacak.

Agos’tan Gözde Kazaz’ın haberine göre, AYM, ‘vicdani retçi’ yurttaş tarafından yapılan bireysel başvuruyu, ‘niteliği itibarıyla konunun genel kurul tarafından karara bağlanmasını’ gerekli görerek sevk etti.

Dini inancı gereği ‘vicdani retçi’ olduğunu belirterek, askerlik hizmeti yerine alternatif sivil hizmet talep eden vatandaş hakkında idari para cezası verildi. AYM’ye bireysel başvuruda bulunan vicdani retçi, din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiğini belirtti.

Kararın içeriğine göre emsal teşkil edebilir

Hukukçular, söz konusu davadan ‘ihlal’ kararı çıkması durumunda kararın içeriğine ve niteliğine bağlı olarak emsal teşkil edebileceğini söyledi.

AYM’nin sadece dini gerekçelere dayanarak vereceği bir karar tüm vicdani retçi davaları için bağlayıcı olmayabilir ancak AYM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına yer verip ‘İç hukukta din ve vicdan özgürlüğü vicdani reddi kapsar’ derse verilecek karar tüm vicdani retçilerin kararında emsal teşkil edebilir.

http://www.diken.com.tr/kararin-icerigi-emsal-olabilir-vicdani-ret-davasi-aym-genel-kuruluna-sevk-edildi/

**

Vicdani ret Anayasa Mahkemesi’nde

22 Şubat 2016 10:44
Dini inancı gereği vicdani retçi olduğunu belirterek, askerlik hizmeti yerine alternatif sivil hizmet talep eden askerlik yükümlüsü hakkında idari para cezası verildi. İsmini belirtmeyen bir vicdani retçi, din ve vicdan hürriyetinin ihlâl edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, bireysel başvuruyu, “niteliği itibarıyla konunun Genel Kurul tarafından karara bağlanmasını” gerekli görerek Genel Kurula sevk etti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, söz konusu başvuruyu, daha sonra belirlenecek bir günde karara bağlayacak.

6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var

Türkiye’de vicdani retçi olduğunu açıklayanlar yeni Türk Ceza Kanunu’nun 318. maddesine göre yargılanıyor. Bu maddeye göre; “Halkı askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir. Fiil basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında arttırılır.”

Vicdani ret, birçok Avrupa ülkesinde ise yasal olarak tanınıyor. İngiltere, Danimarka, İsveç, Hollanda, Finlandiya, Almanya, Fransa, Lüksemburg, İtalya, Avusturya, Portekiz, İspanya, Polonya, Macaristan, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, Estonya, Yunanistan ve Litvanya’da vicdani ret hakkının tanındığı ülkeler arasında.

Vicdani ret nedir?

Bir bireyin politik görüşleri, ahlaki değerleri veya dinsel inançları doğrultusunda zorunlu askerliği reddetmesidir. Vicdani retçiler kendilerini antimilitarist ya da pasifist olarak tanımlayabilmektedirler.

http://t24.com.tr/haber/vicdani-ret-anayasa-mahkemesinde,329120

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org