Rohat Gümüştekin

Gönderdiği e-posta ile vicdani reddini açıkladı.

Ahlaki tercihlerim, dini inancım ve politik görüşlerim nedeniyle askere gitmeyi reddediyorum

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org