Kolaylaştırıcılar İçin Şiddetsiz Yöntemler El Kitabı

Bu el kitabında şiddetsizlik antrenmanları düzenleyen antrenörlere, grup çalışmaları yapan kolaylaştırıcılara, sosyal değişim için grup toplantılarında yöntemler kullanan gruplara, daha verimli dersler işlemek isteyen öğretmenlere yönelik içerikler bulunmaktadır.

Şiddetsizlik, Türkiye’deki geçmişi çok uzaklara dayanmasa da uzun yıllardır dünyada barış, adalet ve şiddetle mücadelede kullanılan bir araç olmuştur. Bilgiyi öğrendiğimiz eğitim didaktik, hiyerarşik, otoritelerin kendi ideolojilerine göre şekillendirdikleri bir öğretme ve öğrenme yöntemi. İki saatlik bir sunum bize ayrımcılıkla nasıl baş edebileceğimizin sadece teorik bilgisini verebilir ama ayrımcılık konusunu kavramam, hissetmem, birey olarak davranışlarımı ve sözlerimi sorgulamam ve değişim yolları aramam için alan tanımaz. Oysa ki insan deneyimleyerek öğrendiği bilgiyi daha çabuk kavrıyor ve diğer bilgilerle ilişkisini kurabiliyor. Bu yüzden günümüzde farklı öğrenim modelleri daha çok rağbet görüyor. Kolb ve Freire’nin deneyimsel öğrenme ve eleştirel pedagoji yaklaşımlarından yola çıkarak tasarlanan şiddetsizlik antrenmanlarında, daha iyi bir toplum için yetişkinlerin ve gençlerin toplumsal sorunları kendinden başlayarak deneyimleme, öğrenme, değişimi keşfetme ve uygulamaları amacıyla bir çok egzersiz ve oyun kullanır. Bu egzersizler ve oyunların yanı sıra bir antrenör yani çalışmanın yürütücüsü, grubun en etkili biçimde çalışabilmesi için güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, grubun dinamiğini oluşturmak ve korumak, katılımcıların ihtiyaçlarını gözetmek, en uygun yöntemleri seçmek gibi bir çok unsuru değerlendirir ve uygular. Bu yüzden bir antrenör, bir kolaylaştırıcıdan çok daha fazla beceriye sahiptir.

Bu el kitabında şiddetsizlik antrenmanları düzenleyen antrenörlere, grup çalışmaları yapan kolaylaştırıcılara, sosyal değişim için grup toplantılarında yöntemler kullanan gruplara, daha verimli dersler işlemek isteyen öğretmenlere yönelik içerikler bulunmaktadır.

İlk bölümde şiddetsizliğin, şiddetsiz eylemin teorisi, ikinci bölümde şiddetsizlik antrenmanları, deneyimsel öğrenme ve antrenörlük becerileri üzerine, üçüncü bölümde de grup toplantılarında kullanılabilecek temel yöntemler, tanışma, ısınma, değerlendirme egzersizleri; şiddetsizlik antrenmanlarında işlenen konular olan şiddetsizlik, şiddetsiz eylem, grup dinamiği, konsensüs, toplumsal cinsiyet, şiddetsiz iletişim, önyargılar ve ayrımcılık, çatışkı, güç, liderlik, güven, şiddetsiz kampanya ve stratejik planlama egzersizleri ile son olarak da buz kırıcı oyunlar anlatılmıştır.

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi olarak bu el kitabının sosyal değişimi yaratırken düzenlenen çalışmaların katılıma davet eden, şiddetle, ayrımcı tavırlarla mücadele eden, güvenli öğrenim ortamları olmasına bir katkıda bulunması amaçladık.

Kolaylaştırıcılar İçin Şiddetsiz Yöntemler El Kitabı

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org