Vicdani Retçi Alpaslan Kaya’ya Askere Gitmediği İçin Ceza Verildi

Vicdani retçi Alpaslan Kaya’ya İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yoklama kaçağı olduğu gerekçesiyle askere gitmediği için 6 ay ceza verildi.

Vicdani retçi Alpaslan Kaya’ya İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yoklama kaçağı olduğu gerekçesiyle askere gitmediği için 6 ay ceza verildi. Ceza daha sonraki indirimlerle birlikte 4 ay 5 güne indirilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Duruşmaya Alpaslan Kaya, Kaya’nın annesi ve müdafisi Av. Gökhan Soysal katıldı. Av. Gökhan Soysal, öncelikle Askeralma Kanunu’nun çeşitli maddelerinin, vicdani ret hakkını engellediği gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğunu ve somut norm denetimi için Anayasa Mahkemesi’ne gidilmesini talep etti. Soysal, anayasada “vatan hizmeti” başlığıyla düzenlenen maddede askerliğin zorunlu kılınmadığını, bu zorunluluğun Askeralma Kanunu’ndan kaynaklandığını belirtti. Mahkeme, Soysal’ın talebini reddetti.

Daha sonra Kaya’nın annesinin, Alpaslan Kaya’nın vicdani retçi olduğuna yönelik tanık olarak dinletilmek istenmesi talebi de mahkemece reddedildi.

Bu aşamadan sonra dava kapsamında savunma sunan ve savcılığın ceza istediği mütalaaya karşı çıkan Av. Gökhan Soysal, vicdani reddin bir hak olduğunu belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye aleyhine vermiş olduğu kararları da mahkemeye sunduklarını belirten Soysal, kanunların değil insan haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmenin uygulanması gerektiğini, bunun anayasanın 90. maddesinde yer aldığını özellikle vurguladı. Ayrıca daha önce asliye ceza mahkemesince bir vicdani retçi hakkında verilen beraat kararını da mahkemeye sunduklarını belirten Soysal, vicdani retçi olan müvekkilinin de beraat etmesi gerektiğini belirtti.

Vicdani retçi Alpaslan Kaya da son söz olarak hayatı boyunca hiçbir hiyerarşik kurumda yer almadığını ve iradesini hiçbir yere teslim etmediğini belirtti.

Kararını açıklayan İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, vicdani retçi Alpaslan Kaya’ya yoklama kaçağı olduğu gerekçesiyle askere gitmediği için 6 ay ceza verdi. Ceza daha sonraki indirimlerle birlikte 4 ay 5 güne indirilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org