"/>

Antakya’da ALİKEV’de Toplumsal Barış ve Vicdani Ret Paneli Gerçekleştirildi

ALİKEV (Ali İsmail Korkmaz Vakfı) ve Dut Ağacı Sosyal Bilim Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’nin birlikte düzenlediği, çatışma, şiddet ve savaş ikliminde “Toplumsal Barış ve Vicdani Ret” paneli ALİKEV’de gerçekleştirildi.

TOPLUMSAL BARIŞ VE VİCDANİ RET

ALİKEV (Ali İsmail Korkmaz Vakfı) ve Dut Ağacı Sosyal Bilim Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’nin birlikte düzenlediği, çatışma, şiddet ve savaş ikliminde “Toplumsal Barış ve Vicdani Ret” paneli ALİKEV’de gerçekleştirildi.

Sosyal Bilimci ve Vicdani Retçi Ercan Jan Aktaş’ın katılımı ile gerçekleşen panelde Aktaş; “Kötü bir zamandayız, ne zaman iyi bir durumdaydık onu da söylemek güç. Devlet merkezli gelişen şiddet, çatışma ve savaş ortamında her gün kaybetmeye devam ediyoruz. Gezi süreci ile toplumsal bir duyarlılık yaşadık, o sürecin toplumsal barışa evrilmesi umudumuz vardı, ancak sadece bir umut olarak kaldı. Gezi sürecinde Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım, Mehmet Ayvalıtaş, Berkin Elvan’ı kaybettik, bu kayıplarımız devam ediyor. O güzel insanlar kendi yaşam hakları, kentleri, özgürlükleri için sokaklara çıkmışlardı. Aslında yaptıklarını bir şekilde sivil itaatsizlik olarak düşünmek mümkündür. Biz vicdani retçilerin kendi pratiklerini de sivil itaatsizlik olarak da görmek mümkündür. Bir kez daha Ali İsmail Korkmaz şahsında bütün bu güzel insanları sevgi ile anıyorum” değerlendirmesi ile başladığı sunuma, Türkiye’de devlet eksenli gelişen ve topluma içerilen militarizm, toplumsal barış ve vicdani ret konusundaki aktarımı ile devam etti.
Sunum sonrasında karşılıklı sohbet ve tartışma ile devam etti.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org