Doğan Özkan

TOTAL REDDİMDİR Bugün 28 haziran, şu anda adına NATO denen militarist yapılanma Ortadoğu’da kaç insanın nasıl öldürüleceğini konuşmak için toplantılar düzenliyor. Ülkemiz topraklarında ise egemenler, halkların birbirine düşman edilmesi planlarını hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bir yandan Avrupa’ya şirin görünmek için “uyum yasaları” mecliste kabul edilirken, öbür yandan halklara yönelik baskılar her geçen gün arttırılıyor. Ortadoğu’nun tamamında,

TOTAL REDDİMDİR
Bugün 28 haziran, şu anda adına NATO denen militarist yapılanma Ortadoğu’da kaç insanın nasıl öldürüleceğini konuşmak için toplantılar düzenliyor. Ülkemiz topraklarında ise egemenler, halkların birbirine düşman edilmesi planlarını hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bir yandan Avrupa’ya şirin görünmek için “uyum yasaları” mecliste kabul edilirken, öbür yandan halklara yönelik baskılar her geçen gün arttırılıyor.
Ortadoğu’nun tamamında, ülkemiz coğrafyasında ve dünyanın her tarafında halklar devletlerin egemenleri güçlerini korusun ve arttırsın diye kurban ediliyorlar. Irak, Filistin, Türkiye ve daha birçok yerde halklar egemenlerce birbirine düşmanmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kürt, Filistin, Irak halkları ve daha birçok halk devletlerce işkence, sürgün ve katliamlara maruz bırakılıyor. Ben bu katliamlara ortak olmayı ve halkların katili devletlere hizmet etmeyi reddediyorum.
Dünyanın her yerinde bir avuç “güç sahibi” egemen daha fazla para ve güç için dünyanın ekolojik dengesini altüst ediyorlar. Egemenler kendi çıkarları için canlıların ortak çıkarlarını yok sayıyorlar.
Egemenlerin çıkarları için öldürmeyi, öldürülmeyi ve öldürmeyi öğrenmeyi istemiyorum. Egemenlerin halklara yaptıkları zulme ortak olmayı reddediyorum.
Hiçbir şekilde askere gitmeyeceğimi veya devletin herhangi bir biriminde bana verilecek herhangi bir görevi kabul etmeyeceğimi açıklıyorum.
Total reddimi açıklıyorum.
Eylemim bir reddetme eylemidir. İnsan öldürmeyi, halkları katleden devletlerin hizmetinde olmayı, “güç sahibi” insanların hizmetinde dünyanın yok edilmesinin bir parçası olmayı reddediyorum. Ben katil değilim, katil olmayı reddediyorum.
Bu reddetme eyleminin bir suç olduğunu düşünmediğim için hakkımda açılacak davalarda avukat bulundurmayacak ve hukuki savunma yapmayacağım.
Herkesi devletlere hizmet etmemeye, askere gitmemeye ve askerlikle ilgili hiçbir işlem yapmamaya, halkların kardeşçe yaşadığı savaşsız bir dünya için ortak eylemliliklerde buluşmaya çağırıyorum.

Doğan Özkan

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org