Erkeklik: İmkânsız İktidar / Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler – Serpil Sancar

Serpil Sancar araştırmasında Türkiye’deki farklı erkeklik deneyimlerini ele alıyor: Değişik sosyal kesimlerden, farklı yaşam deneyimlerine sahip erkeklerle yapılan yüz yüze görüşmelerden hareketle, farklı erkekliklerin nasıl inşa edildiğine cevap arıyor.

Yayına Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen
Kapak Tasarımı: Emine Bora

Kitabın Baskıları:
1. Basım: Nisan 2009
4. Basım: Kasım 2016

Erkek egemen toplumda hangi erkekler egemendir? Bütün erkekler bu erkek egemen düzenden memnun mudur? Reddeden, başarısız olan, farklı olan erkekler ne yapar? Erkekleri değiştiren, “bozan” durumlar nelerdir?

Genç, yaşlı, kentli, köylü, evli, bekâr, boşanmış, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, çocuklu, çocuksuz, sağcı, solcu, dindar, ateist, heteroseksüel, gay, zengin ya da yoksul – birbirlerinden çok farklı bu erkekler iktidar, namus, şeref, vatan, iş, ticaret, politika, sağlık, aile, evlilik, kadınlar, çocuklar vb. konularda ne düşünüyor, kendilerine ve toplumdaki yerlerine nasıl bakıyorlar?

“Erkeklik” bugüne kadar, hakkında çok konuşulan, ama politik, ideolojik ve akademik olarak fazla incelenmemiş bir alan oldu. Serpil Sancar araştırmasında Türkiye’deki farklı erkeklik deneyimlerini ele alıyor: Değişik sosyal kesimlerden, farklı yaşam deneyimlerine sahip erkeklerle yapılan yüz yüze görüşmelerden hareketle, farklı erkekliklerin nasıl inşa edildiğine cevap arıyor.

Erkeklik: İmkânsız İktidar, Türkiye’de erkeklik deneyimleri ile toplumsal iktidar ilişkilerinin iç içe geçtiği rotaları, alanları ve tarzları görmeye çalışan, “kaçınılmaz” olduğu iddia edilen ilişkilerin doğasını keşfetmeyi amaçlayan bir kitap.


İÇİNDEKİLER
Önsöz
Giriş

1 Erkekliğin Toplumsal İnşasını Anlamak
2 Aile ve Sınıf Dolayımında Modern Erkekliklerin Oluşumu
3 Küresel Cinsiyet Rejimi
4 Erkeklik Krizi mi?
5 Babalar ve Oğullar: Kuşaktan Kuşağa Erkeklik
6 Askerlik, Militarizm ve Erkeklik
7 Cinsiyet Farklarını ve Cinsiyete Dayalı İktidar İlişkilerini Anlamak
8 Eril Tahakküm ve Habitus Olarak Toplumsal Cinsiyet
9 Erkek Egemenliğine Karşı Erkekler!
10 Sonuç ve Değerlendirme: Türkiye’de Erkek Egemen Cinsiyet Rejimi

Kaynak: Metis Kitap

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org