İzmir’de Vicdani Ret buluşması gerçekleştirildi

İzmir’de yapılan ve Vicdani Ret Derneği’nden Ercan Jan Aktaş, Kazım Birdal Tüfekçi ve Zeynep Varol’un konuşmacı olduğu forumda, katılımcılar, yaratılmak istenen çatışma ve şiddet ikliminde “her şeye rağmen barış” dediler.

Yaşanan çatışma ve şiddet ikliminde “her şeye rağmen barış” diyenler Cumartesi günü İzmir’de bir araya geldi.

Bölgede, ülkede ve de İzmir’de yaşanan şiddet iklimi bu buluşmayı daha da anlamlı kıldı. Vicdani Ret Derneği’nin çağrısı üzerine bir araya gelen farklı yapı ve de gruptan insanlar vicdani reddin yaşadığı süreçleri, anti-militarist mücadeleyi ve de İzmir özgülünde ileride yapılabilecek çalışmaları tartıştılar.

Vicdani Ret Derneği’nden Ercan Jan Aktaş, Kazım Birdal Tüfekçi ve Zeynep Varol’un kısa sunumları ile başlayan forum belirlenen başlıklar etrafında tartışmalar ile devam etti.

Buluşmaya; İzmir LGBTİ İnisiyatifi, Yenikapı Tiyatrosu, HDP İzmir, Barış Meclisi, ÖSP (Özgürlük ve Sosyalizm Partisi), Ege Üniversitesi Tiyatro Birimi, çağrı üzerine bireysel olarak katılım gösterenler, çeşitli liselerden liseli öğrenciler ve Vicdani Ret Derneği’nden gelenlerin katılımı ile İzmir Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği’nde bir araya geldiler.

vr-izmir-29-mart
Etkinlik için ilk söz alan Vicdani Ret Derneği’nden Kazım Birdal Tüfekçi Ocak ayı sonunda Kıbrıs’ta gerçekleşen Akdeniz Vicdani Ret Buluşması’na dair bilgi aktarımında bulundu. Buluşmaya Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Filistin, Mısır, Almanya ve Türkiye’den vicdani retçilerin katıldığını bölgesel birçok konunun ele alındığını ve sonuçlardan biri olarak da Akdeniz Vicdani Ret Ağı’nın oluştuğunu ifade etti.

Devamında söz alan Ercan Jan Aktaş ise Türkiye’de vicdani ret mücadelesinin geçmişten bu yana geçtiği süreci anlatarak; “vicdani ret artık kendi meşruluğunu geniş kitleler nezdinde sağlamıştır. Yasal bir karşılığının illa olması gerekmez, kaldı ki gelecek bir yasa mevcut halden çok daha kötü bir süreç başlatacaktır” diyerek insanları daha etkin şekilde vicdani ret yapmaya çağırdı.

Zeynep Varol ise sosyalist kimliğinden dolayı 2009 yılı Aralık ayında İstanbul’da militarizm ve ataerkil erkek dünyasına dikkat çekerek vicdani reddini yaptığını, o günden bu yana daha çok sosyalist bireylerin ve de özellikle de kadınların retleri ile bu mücadeleye büyük bir katkı sunduklarını ifade etti.

Forum bölümünde yürüyen tartışmalar ile birlikte 15 Mayıs Uluslararası Vicdani Ret Günü’nde İzmir özgülünde birçok etkinlik gerçekleştirme hedefi dile getirildi.

Ercan Jan Aktaş / Semih Deniz / Demokrat Haber

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org