Meclise Vicdani Retçi Göndereceğiz (İMZA KAMPANYASI!)

Biz vicdani retçiler, her zaman vicdani retçiler ile yan yana durmuş HDP/Yeşil ve Sol Parti listelerinde vicdani retçileri de aday olarak görmek istiyoruz.

Vicdani ret hakkı, Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinde düzenlenen din ve vicdan özgürlüğünün koruması altındadır. Anayasa’da da düzenlenen “din ve vicdan özgürlüğü” hakkını, AİHM’in kararları ışığında yorumladığımızda, zorunlu askerlikle ilgili yasal düzenlemelerin Anayasa’ya da aykırı olduğu açıktır.

Anayasa’nın 90. maddesi gereğince uygun davranmak zorunda oldukları Anayasa ve uluslararası sözleşmelerde düzenlenen temel insan hakları gereğince, her yurttaşın sahip olduğu seçme ve seçilme hakkından vicdani retçiler yoksun bırakılmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasına göre « Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve seçilme, halkoylamasına katılma haklarına sahiptir. »

Öteyandan « Askerlik ilişiği belgesi » aday gösterilmek için gerekli yasal zorunluluk olup ; « Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak ya da askerlikle bir ilişiği bulunmadığına dair belge » istenmesi hem bir hakka sahip olmayı kısıtlamakta hem de ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmelerin eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu da Türkiye’de erkek bütün vicdani retçilerin yasaların kendisine tanığı seçilme haklarının ellerinden alınması anlamına gelmekte ve en temel hak olan eşitlik ilkesine aykırıdır. Örneğin Birleşmiş Milletler’in « Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme »sinin düzenlediği eşitlik ilkesi bu düzenleme ile çiğnenmektedir. Oysa TC, usulüne uygun onaylanmış ve kabul edilmiş bu sözleşmeyi uygulamakla yükümlüdür.

Bu uygulama ile birlikte vicdani retçiler ile birlikte askerlik yapmayan yüzbinlerce insanın seçilme hakları ellerinde alınmaktadır. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak için aşağıda isimleri olan biz vicdani retçiler, her zaman vicdani retçiler ile yan yana durmuş HDP/Yeşil ve Sol Parti listelerinde vicdani retçileri de aday olarak görmek istiyoruz. Bütün vicdani retçilerin ve de duyarlı kişilerin isimlerini altına koyup paylaşarak bu çalışmaya katkı sunması bizleri ve de talebimizi güçlendirecektir.

Ercan Jan Aktaş bu kampanyayı başlattı

Bu kampanyayı imzala

**

Vicdani retçilerin seçilme hakları var mı? | Ercan Jan Aktaş

Biz Türkiyeli vicdani retçiler vicdani reddimizi deklare ettiğimizde bütün yurttaşlar için öngörülen yasal haklarımızın fiilen tehlikeye gireceğini biliyorduk. Seçilme hakkı da bu haklarımızdan bir tanesidir. – Bianet

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org