Mutlu Haner

2010 29 Mayıs-Mutlu Haner (İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde bir basın açıklaması yaparak vicdani reddini açıkladı.) Savaş dediğimiz şey artık iki veya daha fazla ordu arasında meydana gelen çatışma değildir. Savaşanlar ile savaşmayanlar arasında ki ayrımın ortadan kalktığı çağımızda giderek homojen bir yapı olarak seyir eden bu ahlak sorununun çözümü savaşa hayır diyenlerin saflarda yerlerini almalarıyla

2010 29 Mayıs-Mutlu Haner (İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde bir basın açıklaması yaparak vicdani reddini açıkladı.)

Savaş dediğimiz şey artık iki veya daha fazla ordu arasında meydana gelen çatışma değildir. Savaşanlar ile savaşmayanlar arasında ki ayrımın ortadan kalktığı çağımızda giderek homojen bir yapı olarak seyir eden bu ahlak sorununun çözümü savaşa hayır diyenlerin saflarda yerlerini almalarıyla mümkün kılınacaktır. Aşikare bir biçimde militarist sistemce dayatılan “barışın tesisi için savaşın gerekliliği” anlayışını ret ediyorum. Böylesi bir durum, böylesi bir kabül, ahlaksal ikilemlerin pratik koşullara indirgenmesinin doğuracağı sakıncaları da gösteren potansiyel bir savaş davetiyesinden başka bir şey değildir. Militarist sistemin kendi görüşüne temel aldığı bu “acı denklemi” onun bu anlayışını ahlaki açıdan her daim çürük gösterecektir. Askerliği ret ediyorum, çünkü tahakküm mekanizmalarının bireyle tek taraflı olarak kabül gördüğü bir anlaşmanın tarafımca feshini en tabii hakkım olarak görüyorum.
MUTLU HANER

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org