Ömer Sezer

“Uzun bir süredir fiziksel engelli insanlar üzerinden çok çirkin bir propoganda sürüp gitmektedir. Bu propoganda, savaş severliğin, silah severliğin sempatik hale getirilme propogandasıdır. Bu tutuma karşı, fiziksel engelli insanların düşünsel engel taşımıyorlarsa tavır koymaları son derece önemli ve anlamlıdır. Yaşadığımız ülkede çok büyük bir askerlik ve silahlanma dalgası söz konusu iken, üstelikte fiziksel engelli insanların

“Uzun bir süredir fiziksel engelli insanlar üzerinden çok çirkin bir propoganda sürüp gitmektedir. Bu propoganda, savaş severliğin, silah severliğin sempatik hale getirilme propogandasıdır. Bu tutuma karşı, fiziksel engelli insanların düşünsel engel taşımıyorlarsa tavır koymaları son derece önemli ve anlamlıdır.

Yaşadığımız ülkede çok büyük bir askerlik ve silahlanma dalgası söz konusu iken, üstelikte fiziksel engelli insanların bir günlükte olsa sembolik olarak askerlik yapma eğilimini temsil etmeleri, bizi savaşa ölüme sürükleyen, tarih boyunca ganimetçilik yapmış militaristlerin sevinçlerini körüklerken buna övgü sunan medyanında çabasıyla engelli insanların üzerinden duygusal bir sömürü malzemesi yaratılmak istenmektedir.

Bizler, engelli insanların bu savaş yanlısı askerlik propogandasının kesinlikle dışında olmak gerekliliğini vurgulamak istiyoruz. Zira savaş, engelli insanların var olmasına asla anlam kazandırmaz. Aksine, fiziksel engellilerin en büyük nedeni savaşlardır. Bu nedenledir ki, fiziksel engel üreten savaşlara karşı durmak, zorunlu askerliğe hayır demek öncelikle en derin problemleri yaşayan fiziksel engellilerin görevidir. Fiziksel engelli insanlar silahlı kuvvetlerin propogandasına alet olamazlar. Bu bilinçle bir günlük askerlik olgusunu tamamiyle reddediyor ve her türden silahlanma anlayışına karşı çıkıyorum.

Bizim hayatımız asla silahların gölgesinde tüketilebilir hayatlar olamaz. Bütün insani ve vicdani duyarlılıklarımızı ortaya koyarak medyanın, kendisine sakat dernekleri adını veren bir takım çevrelerin bir günlük askerlik saçmalığına karşı kendi tavrımızı özgürce ifade ederek, bu tür tutumların asla yanında olmadığımızı ve her duyarlı bireylerin, fiziksel engel taşısın yada taşımasın böylesi yöntemleri lanetlemesi gerektiğini düşünüyor ve bunu yapanlara karşı en derin hislerimizle asla yanyana olmadığımızı belirtmek istiyoruz.

Tarih boyunca savaşların ve silahların egemenliği ile üzerimizde yönetim oluşturduğunu düşünenlere ve her türlü medyayı kendilerine alet yapanlara söyleyebileceğimiz en anlamlı söz, bizi ve insanlığı hiç bir iğrençliğinize alet edemezsiniz. Sizler ölümü dağıttıkça, bizlerde evrene hayat saçmaya devam edicez. Sizler ölüm kadarken bizler yaşam kadar varız. Her türden askerliğe, savaşa, saldırıya hayır diyerek, bu ucuz propogandanızı dikkate almadığımızı, bir günlük değil bir anlık bile silahların savaşların aleti olmayacağımızı haykırıyoruz. Bütün silahlı güçler ve medya bu kirli propogandanın esiri olmadığımızı bilmelidirler. Fiziksel engelli olmak, düşünsel engellerin dışında kalmak insanlık onurundan ve erdemden yana olmak, bütün kirli oyunların, savaş makinalarının, güce tapıcılığın, üstesinden gelmeyi gerektirir. Sizler orada oldukça, bizlerde burada olacağız, sizlerin hiç bir yönteminizi ve de hiç bir yaklaşımınızı dikkate almıyoruz. Özgür ve adil bambaşka bir hayatın mümkün olduğunu düşünüyoruz ve bu düşünce bizi yaşatan evreni var eden düşüncenin ta kendisidir. Silahlarınızı ve saldırılarınızı tamamiyle redderek bu şekilde yapılan bütün aşağılama çabalarına hala dimdik bir şekilde var olduğumuzu haykırmak istiyoruz. Bu mücadele hep sürecek. Tarih boyunca olduğu gibi…
Bir günlük fiziksel engelli.
İzmir.”

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org