Onur EREM

2010 07 Aralık-Onur EREM (MSB.ASAL D.Bşk.lığı’na yazdığı bir email ile vicdani reddini açıkladı) Merhaba, Ben bir vicdani retçi olarak askere gitmeyi reddediyorum, ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vicdani ret hakkı tanımamaktadır. Bu durumda aşağıdaki sorularıma cevap almak istiyorum: 1 – Daha önce vicdani retçiler emre itaatsizlikten hapse atılıp, cezasını çekince tekrar birliğine gönderiliyor, orda da yine emre

2010 07 Aralık-Onur EREM (MSB.ASAL D.Bşk.lığı’na yazdığı bir email ile vicdani reddini açıkladı)

Merhaba,

Ben bir vicdani retçi olarak askere gitmeyi reddediyorum, ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vicdani ret hakkı tanımamaktadır. Bu durumda aşağıdaki sorularıma cevap almak istiyorum:

1 – Daha önce vicdani retçiler emre itaatsizlikten hapse atılıp, cezasını çekince tekrar birliğine gönderiliyor, orda da yine emre itaatsizlikten hapse atılarak ömür boyu sürecek bir hapis döngüsüne mahkum ediliyorlardı. Ben de askerliği reddettiğim sürece bu şekilde ömür boyu hapise mi mahkum edileceğim?

2 – Eğer ömür boyu süren birlik-hapis-birlik döngüsüne mahkum edilmeyeceksem başıma ne gelecek? Nasıl bir cezalandırmaya maruz kalacağım? Vatandaşlıktan mı çıkartılacağım? Cezamı çektikten sonra sivil hayatıma geri döndüğümde herhangi bir engelle karşılaşacak mıyım?

3 – Askeri hapishanelerde yatmış olan vicdani retçilerin hepsi işkence ve kötü muamele gördüklerini anlatmakta, hatta bu yüzden hapishanelerdeki görevliler arasında yargılananlar da oldu. Neden istisnasız bütün vicdani retçilere işkence yapılıyor? Ben de işkence ve kötü muamele görecek miyim?

4 – Ben topluma fayda sağlayacak bir projede sivil hizmet yapmak isterken, kimseye faydası olmayacak, bana ve devlet bütçesine zararı olacak şekilde hapiste yatmam TSK ve Milli Savunma Bakanlığı’na nasıl mantıklı gelmektedir?

Onur EREM

**

KİMDEN: MSB.ASAL D.Bşk.lığından
KİME: [email protected]
GÖNDERME TARİHİ: 17 Aralık 2010
KONU: Bilgi edinme

CEVAP:
07 Aralık 2010 tarihli elektronik postanız incelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10’uncu maddesi “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kimseye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz“ 72’nci maddesi ise, “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir.” hükmünü amirdir.

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 1’inci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, iş bu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur” hükmünü amirdir.

Anayasa ve yasalarımızda dilekçenizde bahsetmiş olduğunuz nedenlerden dolayı vatan hizmetinden muafiyet söz konusu değildir.

Bilgilerinizi rica ederim.

(İMZALI)
Nurettin DUMAN
Personel Albay
ASAL D.Bşk.Yrd.

**

Merhaba,

Bana yukarıdaki cevabı göndermişsiniz, ancak ben sorumda “vatan hizmetinden muaf olabilir miyim?” demiyordum, “askerlik yapmayacağım ve bunun cezası nedir?” diye soruyordum. Verdiğiniz cevap benim sorduğum soruların cevabı değil, lütfen soruları tekrar okuyun ve soruları tam olarak kapsayan cevaplar verin.

**

KİMDEN: MSB.ASAL D.Bşk.lığından
KİME: [email protected]
GÖNDERME TARİHİ: 07 Ocak 2011
KONU: Bilgi edinme

CEVAP:
24 Aralık 2010 tarihli elektronik postanız incelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10’uncu maddesi “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kimseye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz“ 72’nci maddesi ise, “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir.” hükmünü amirdir.

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 1’inci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, iş bu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur” hükmünü amirdir.

Anayasa ve yasalarımızdan da anlaşılacağı üzere Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek askerlik hizmetini yapmaya mecburdur.

1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 63’üncü maddesi kapsamında yoklama kaçağı ve bakayalar 3 aydan 3 yıla kadar değişen sürelerle ceza ile yargılanmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

(İMZALI)
Mehmet ÜREY
Personel Albay
ASAL D.Bşk.Yrd.Vek.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org