SADAT’ın kurucusu Tanrıverdi ‘İslam devletinin’ savunma sistemini açıkladı

Adnan Tanrıverdi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ASSAM, 4. İslâm Birliği Kongresi’ni ‘ASRİKA (Asya-Afrika) Konfederasyonu Savunma Sistemi’ temasıyla gerçekleştirdi.

14.12.2020 – Derya OKATAN
ARTI GERÇEK- Yönetim Kurulu Başkanlığını özel güvenlik şirketi SADAT’ın da kurucusu olan, Cumhurbaşkanı eski Başdanışmanı, emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin yaptığı ASSAM, hafta sonu düzenlediği bir kongrede İslam ülkelerinin “savunma sistemi”ni belirledi.

2011 yılında Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan “Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği” (ASSAM), 2017 yılından bu yana her yıl “Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri” düzenliyor.

“İslam ülkelerinin birliği” amacıyla düzenlendiği belirtilen kongrelerde “İslam Ülkeleri Konfederasyonu”nun kurulması kararı alınmış, üstelik bir anayasa taslağı hazırlanmıştı. Hafta sonu telekonferans yöntemiyle yapılan 4. Kongre ise “ASRİKA (Asya-Afrika) Konfederasyonu Savunma Sistemi” temasıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi, kongrenin amacını şöyle açıkladı: “Konfederasyon merkezinden yürütülecek ortak savunma sistemi ile konfederasyona bağlı dokuz federal bölge ve bu federal bölgelere bağlı milli devletlerde kurulacak mutasavver savunma sisteminin usul ve esaslarının tespitidir.”

2023 HEDEFİ

Önceki kongrelerde alınan kararları hatırlatan Tanrıverdi, sonraki yıllarda düzenlenecek kongrelere dair ise şu bilgileri verdi:

“4. Uluslararası İslam Birliği Kongremizden sonra takip eden her yıl; müşterek dış politika, müşterek adalet sistemi, ortak asayiş ve güvenlik konularını sıra ile işleyerek 2023 yılı sonunda İslam ülkelerini bir irade altında toplayacak bir modeli ortaya koymayı hedeflemekteyiz.”

ORGANİZASYON ŞEMASINI SUNDU

Tanrıverdi, kongreye “ASRİKA İslam Devletleri Birliği Savunma Organizasyonu” başlıklı bir bildiri sundu.
Detaylı bir organizasyon şeması sunan Tanrıverdi’nin bildirisine göre, “İslam Ülkeleri Konfederasyonu başkanına bağlı bir Güvenlik Konseyi” öngörülüyor.

Kongrede sunulan bildirilerden diğer bazıları ise şöyle: “İslam Birliği için Savunma İşbirliği’nin Temelleri ve İlkeleri”, “Savunma Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve İstikrarlı bir İslam Dünyası”, “ASRİKA Konfederasyonu için İdeal Bir Savunma Örgütü Modeli- ASRİKA Ani Müdahale Kuvvetleri”, “İslam Devletleri Arasında Özel Kuvvetler Standardı ve İşbirliği.”

‘ÖLÜM VE AHİRET DÜŞÜNCESİNİ HAREKETE GEÇİRMELİYİZ’

Kongrenin destekçilerinden Üsküdar Üniversitesi kurucusu ve Yönetim Kurulu Üst Kurulu Başkanı Nevzat Tarhan ise sekülerizmi hedef aldı. Tarhan, “Pandemi sekülerizme darbe vurdu. Küresel olarak manevi sorgulama var” dedi, bu görüşüne dayanak olarak insanlardaki ölüm korkusunu ileri sürdü. Tarhan, “Sekülerizmin popüler olduğu dünyada ölüm ve ahiret düşüncelerini harekete geçirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
ASSAM Başkan Yardımcısı ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Mehmet Zelka ise “Bir ülkenin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, kaynaklarını muhafazasının yegâne yolu sulhu sağlayacak, düşmanı caydıracak bir askeri güce, güvenlik yapısına sahip olmasıdır. Bunu tek başına başarması zordur” ifadelerini kullandı.

ANAYASA TASLAĞI HAZIRLANMIŞTI

“Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongreleri”nin ilki 2017, ikincisi 2018, üçüncüsü 2019 yılında toplanmıştı.
Birinci kongrenin ardından yayımlanan deklarasyonda, “Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası, dünyada barışın tesisi ve idamesi, adaletin hâkimiyeti ve İslam dünyasının süper güç olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için İslam ülkelerinin bir irade altında toplanmasının gerektiğini ve bunun için de acilen daimi faaliyet gösterecek “İslam Ülkeleri Parlamentosu”nun kurulmasını beyan ve deklare ederiz” denilmiş, “İslam Birliği Bakanlıkları”nın kurulmasının zaruri olduğu belirtilmişti.

Ayrıca İslam birliğinin ilk adımı olarak “İslam Ülkeleri Parlamentosu”nun kurulmasının zaruri olduğu savunulmuştu. Kongrede, devletin adının “ASRİKA (ASYA-AFRİKA) İslam Devletler Birliği” olarak tanımlandığı bir Anayasa taslağı da hazırlanmıştı. Taslağa göre, ASRİKA İslam Devletler Birliği, içinde Türkiye’nin de olduğu, “kendini tanımlaması ve nüfusu dikkate alınarak” belirlenmiş 61 İslam ülkesini kapsıyor ve “Konfederal Cumhuriyet” olarak tanımlanıyor. Yönetim şekli ise başkanlık.

ASSAM’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; deklarasyona, 80’i Türkiye’den olmak üzere 109 STK yetkilisi de imza koydu.

2018 yılında yapılan 2. Kongrenin deklarasyonunda ise “İslam iktisadına dayalı İslam ülkeleri ekonomik işbirliği sisteminin hayata geçirilmesi gerektiği” belirtilmiş, “İslam Ülkeleri Birliğinin teşkil usul ve esasları” belirlenmişti.

3. Kongre “İslam ülkelerinin ortak savunma sanayi üretimi” temasıyla gerçekleştirilmişti. Adnan Tanrıverdi, bu kongredeki konuşmasında “Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” demiş, sözlerinin tartışma yaratması üzerine de Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden “affedilmişti.”

Kaynak: Artı Gerçek

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org