Savaşların Yayıldığı Bir Dünyaya Antimilitarizm Penceresinden Bakmak (Yavuz Atan’la Söyleşi/15 mayıs, İzmir)

Savaş alanlarında olduğu gibi sosyal hayatta ve siyasette de bulaşıcı ve yayılmacıdır savaş denen suç. Militarist aygıtlarla her yere sirayet eder. 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü’nde bunu konuşalım. Yani antimilitarizmi. Militarizme inat, yaşasın hayat!

“Halkların Köprüsü Derneği Güzel Çarşamba Buluşmaları: Savaşların yayıldığı bir dünyaya antimilitarizm penceresinden bakmak

İnsanlık tarihinin hep en organize suçu, en büyük ve en tehlikeli erkeklik gösterisi olmuştur savaş. Egemenlik ve sömürge alanlarını elde tutmak ve yenilerini ele geçirmek; ekolojik, sosyal, siyasal ve iktisadi yıkımlara, katliamlara rağmen buna devam etmek, toplumları ve insanları taraf olmaya zorlamak… Gücü elinde tutanların yaptığı budur. Militarizm diyoruz adına. Savaş ya da benzeri çatışmaların yaşanmadığı bir kaç bölge kaldı dünyada. Savaş alanlarında olduğu gibi sosyal hayatta ve siyasette de bulaşıcı ve yayılmacıdır savaş denen suç. Militarist aygıtlarla her yere sirayet eder. Böyle bir dünyada akıntıya karşı nasıl kürek çekebiliriz? 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü’nde bunu konuşalım. Yani antimilitarizmi. Militarizme inat, yaşasın hayat!

Yavuz Atan kimdir?
1965’te Dersim/Pertek’te doğdu. 70’lerin başında aile Keban’a taşındı. 1982’de Muğla’da İşletme, 87’de İzmir’de sosyoloji bölümlerinde öğrenime başladı. 90’ların başında antimilitarist, savaş karşıtı hareketin oluşumunda yer alıp İzmir Savaş Karşıtları Derneği ve İstanbul Antimilitarist İnisiyatif’in kurucularından oldu. Antimilitarist-anarşist yayın Amargi’yi ve Karamecmua’yı çıkaran kollektiftendir. 1991’den beri vicdani retçi olup, bunu 8 Mart 1993’te kamuoyuna duyurdu. Bu faaliyetlerden dolayı hakkında bir çok dava açıldı, göz altılar ve kötü muamelelere maruz kaldı. Öğrenim gördüğü alanda çalışmamaya karar verdi. Devletin güvenceli çalısmasına engel olması dolayısıyla kayıtsız çalıştığı bir çok meslek edindi, hep göç etmek zorunda kaldı. 2015-16 Bodrum-Diyarbakır Barış Yürüyüşü dahil, bir çok sosyal-siyasal mücadelenin, kampanyanın içinde yer aldı.
Halen antimilitarizm-vicdani ret, toplumsal cinsiyet, göçmen hakları, ekoloji, kent hakkı, yani sosyal-siyasal hak, özgürlük, adalet alanlarının bir çoğunda, dikey olmayan örgütlenme anlayışıyla mücadeleye devam ediyor.”

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org