Silah sanayi ihracat için kredi istiyor

“Türk savunma ve havacılık sanayi sahip olduğu pazarları muhafaza edebilmek ve yeni pazarlara açılabilmek için en önemli ihracat vasıtası olan kredi sisteminden mahrumdur. “

Savunma sanayi yeni pazarlar için kredi bekliyor

TOBB Raporu’na göre, savunma ve havacılık sanayiine özel, devletten devlete satış ile rakiplerin finansman paketlerindeki asgari şartları sağlayan kredi sistemi kurulması gerekiyor

ANKARA –  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Savunma Sanayi Meclisi Raporunda, savunma ve havacılık sanayiinin yeni pazarlara açılabilmek için kredi sisteminden mahrum olduğu, Eximbank’ın kredilerinin diğer ülke örnekleri ile karşılaştırıldığında sektör açısından yetersiz kaldığı belirtildi. 

Edinilen bilgiye göre, TOBB 7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda savunma sanayi sektörünün sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir rapor sunuldu.

Raporda, Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu listesinde savunma sanayi sektöründen 7 kuruluşun yer aldığı belirtilirken, en büyük 500 şirket listesindeki 5 ve en hızlı büyüyen 100 şirket listesinde de 1 savunma sanayi şirketinin olduğu kaydedildi.

Türkiye’de kayıtlı çalışan her 100 kişiden 1,1’inin savunma sanayi sektöründe çalıştığının ifade edildiği raporda, sektörde istihdam edilen her 100 kişiden 27’sinin de mühendis olarak görev yaptığı belirtildi.

Savunma sanayi sektörünün 2012 yılında 4,7 milyar dolar ihracat, 1,4 milyar dolar da ithalat gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen raporda, Türkiye’de faaliyet gösteren her 100 firmadan 0,2’sinin savunma sanayi sektöründe yer aldığı kaydedildi.

Raporda, her bin liralık kurumlar vergisinin 2 lirasının, her bin liralık gelir vergisinin de 1 lirasının savunma sanayi sektörü tarafından ödendiği belirtildi.

Sorunlar ve çözüm önerileri 

Raporda, savunma sanayi projelerinin uzun yıllar sürmesi sebebiyle KDV’siz alım sürecinin etkin bir şekilde uygulanamadığı, bu durumun ülke için stratejik önem taşıyan sektöre ciddi finansman yükü oluşturduğu ve sektörün yabancı firmalarla rekabet gücünü azalttığı kaydedildi.

Savunma ve havacılık sanayine ilişkin satış ve ihracat kredi sisteminin yetersiz olduğunun savunulduğu raporda, “Daralan dış pazarlar ve kısılan savunma bütçeleri, sürdürülebilirliğin sağlanması ve rekabetin geliştirilmesi için ihracat sektörün öncelikli konusu haline gelmiştir. Türk savunma ve havacılık sanayi sahip olduğu pazarları muhafaza edebilmek ve yeni pazarlara açılabilmek için en önemli ihracat vasıtası olan kredi sisteminden mahrumdur. Eximbank kredileri diğer ülke örnekleri ile karşılaştırıldığında sektör açısından yetersiz kalmaktadır” değerlendirmesinde bulunuldu.

Soruna ilişkin çözüm önerilerinin de yer aldığı raporda, savunma ve havacılık sanayisine özel, devletten devlete satış (Foreign Military Sales benzeri) ile rakiplerin finansman paketlerindeki asgari şartları sağlayan bir kredi (Foreign Military Financing benzeri) sisteminin kurulması gerektiği kaydedildi.

dunya.com

 

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org