Anonymous asked 8 sene ago

noksan hizmeti olanlarda vicdani retçi olabiliyormu? noksan hizmetten dolayı askerlik şubesine çağırılıyorum acaba gitmesem ne olur ve gbt ye düşermi?

1 Answers
admin Staff answered 8 sene ago

Türkiye’ de 1982 Anayasası’ na göre askerlik vatan hizmeti içinde görülmektedir. 1982 Anayasası’ nın vatan hizmeti başlıklı 72. Maddesi ise şöyledir:
“Vatan hizmeti her Türk’ ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.”
Buradan çok açık anlaşılacağı gibi, anayasa askerliği zorunlu kılmamaktadır. Askerlikle ilgili düzenlemeleri kanuna bırakmıştır. Bu konuyla ilgili kanunlar ise askerliği zorunlu kılmaktadır. Bu kanunlar 1927 yılında yürürlüğe giren 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu’ dur. Vatan hizmetinin silhlı askeri eğitimle bir tutularak zorunlu düzenlemeye tabi tutulması, hukuka uygunluğu tartışılan bugünkü (1982) anti-demokratik anayasaya bile aykırıdır.
Kısaca, vicdani ret henüz yasallık kazanmadığından eksik hizmet durumunda da değişen bir şey yoktur.
Ama elbette siz de diğer bir çok vicdani retçi gibi, size dayatılan tüm bu hizmetleri reddetme hakkına sahipsiniz.
 

VicdaniRet.org