Anonymous asked 8 sene ago

Arkadaşlar selam. Geçenlerde gbt de çıktım otele geldiler çeşmede yoklama kaçağı diye. Benim zaten akciğer karaciğer kist ameliyatım var yani; 
11. (Değişik: 16/6/2008-2008/13831 K.) Karaciğer ve dalakta ameliyat sonrası nüksettiği görüntüleme ve parazitolojik veya histopatolojik 
yöntemlerle kanıtlanmış kist hidatikler; birden fazla organda yerleşimli veya birden fazla cerrahi girişim geçirmiş kist hidatiklerve safra yolu fistülü 
ile seyreden karaciğer abseleri ve bunların ameliyatları; laboratuvar bulguları ile doğrulanan komplikasyonlu karaciğer hemanjiomları; karaciğer 
rezeksiyonları (birden fazla düzenli segmentektomi veya lobektomiler ile ateşli silah ve travmalarla, delici ve kesici aletlerle yaralanmalar sonucu 
birden fazla segmentte doku kayıpları); nüks veya rezidü intrahepatik safra yolu taşları ve yapılmış biliodigestif anastomozları; karaciğerde 
fonksiyonel, komşu organlarda ise anatomik ve fonksiyonel bozukluklara yol açmış komplikasyonlu karaciğer rüptür ameliyatları; safra yollarının 
Alanso-Lej sınıflandırmasına göre Tip-II’nin dışında kalan kistleri ve bunların ameliyatları.”
şu madde bana uyuyor ve çürük oluyorum. fakat şimdi gbt de çıktım diye hakkımda arama emri çıkar mı?

1 Answers
admin Staff answered 8 sene ago

eğer bakaya iseniz ya da hiç yoklamanızı yaptırmadıysanız, gbt’de görünme durumu, şimdiki uygulamada, sizin 15 gün içinde askerlik şubesine gitmenizi istemekle sınırlı. 
vicdani retçiler bütün bu çağrılara itibar etmediklerinden herhangi bir işlem yapmaya da gerek duymazlar elbette.
sizin ise durumunuz “çürük” tabir edilen “askerliğe elverişli olmama” durumu ise, askeri hastaneden istenen bir raporla mümkün olabiliyor ve bu süreç çok da kolay ve çabuk ilerlemediğinden bazan mümkün de olamıyor, ama askere gitmenize engel bir sağlık probleminiz varsa, ki belirtmişsiniz, sizin yapacağınız bu durumun bir askeri makamdan da kabul edilmesini sağlamak olmalı. gerekirse mahkeme süreci de işletebilirsiniz.
ama gbt’de çıktınız diye arama emri, şimdiki uygulamada, çıkmıyor

VicdaniRet.org