Uluslararası Vicdani Ret Sempozyumu ve Toplu Vicdani Ret Açıklamaları (5-6 Eylül, Cezayir Salonu/Galatasaray)

Vicdani Ret Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Vicdani Ret Sempozyumu birçok katılımcının sunumlarıyla, forum ve tartışmalarla 5-6 Eylül’de Cezayir Toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Vicdani Ret Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Vicdani Ret Sempozyumu birçok katılımcının sunumlarıyla, forum ve tartışmalarla 5-6 Eylül’de Cezayir Toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

5-6 Eylül
10.30
Cezayir Toplantı Salonu
Hayriye Caddesi 12, Galatasaray, Beyoğlu, 34425 İstanbul

vr-der-duyuru-5-6-eylul-2015

PROGRAM

Uluslararası Vicdani Ret Sempozyumu
5-6 Eylül, Cezayir Toplantı Salonu, İstanbul
 
5 Eylül Cumartesi: 
 
10:30
Açılış Konuşması
VR-DER Eşbaşkanı Merve Arkun
 
1. Oturum: 
Militarizasyonun En “Zorunlu” Hali Olarak Zorunlu Askerlik Hizmetinin Dünü, Bugünü ve Vicdani Ret Hakkı

Moderasyon: Oğuz Sönmez
 
11:00-11:20
Anayasa’nın Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi İçinde Vicdani Retçilik
Doç. Dr. Murat Sevinç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

11:20-11:40  Osmanlı’da Askerlik ve Vicdani Ret
Ebru Sevgili

11:40-12:00 Yoklama Kaçağı-Bakaya: İnsan Hakları Penceresinden Bir Değerlendirme
Av. Davut Erkan

12:00-12:15 Soru-cevap 

12:15-12:45 KAHVE MOLASI

2. Oturum:
Zorunlu Askerlik: “Erk”eklik

Moderasyon: Gökhan Soysal
 
13:00-13:20
Zorunlu Askerlik, İdeoloji ve Militarist Kültür
Yard. Doç. Dr. Ömer Turan, Bilgi Üniversitesi

13:20-13:40 Militarizm, Zorunlu Askerlik ve Normatif Erkekliğin İnşası
Nurseli Yeşim Sünbüloğlu

13:40-14:00 Milliyetçilik, Militarizm ve Ordu
Tanıl Bora 

14:00- 14:15 Soru-cevap

14:15-14:45 KAHVE MOLASI

3. Oturum:
Kurşun Asker Olmayı Reddeden Anti-kahramanlar: Vicdani Retçiler Tanıklıklarını Anlatıyor

Moderasyon: Ercan Aktaş
 
14:45-15.00
Halil Savda

15:00-15:15 Mehmet Tarhan

15:15-15:30 Mehmet Ali Başaran

15:30-15:45 İlyada Erkuş

15:45-16:00 Mercan Doğan

6 Eylül Pazar:
 
1. Oturum:
Farklı Coğrafyalarda Zorunlu Askerlik Uygulaması, Savaş ve Vicdani Ret

Moderasyon: Hülya Üçpınar
 
11:00-11:20
Uluslararası Savaş Karşıtı Hareket İçerisinde Vicdani Ret Mücadelesi
Rudi Friedrich

11:40-12:00  Avrupa’da Zorunlu Askerlik-Profesyonel Ordu ve Vicdani Ret Hareketi
Derek Brett

12:00-12:30  Militarizm Sınırları Aşarken, Sınırları Yıkanlar Anlatıyor:
Mısırlı vicdani retçi Maikel Nabil Sanad 
Savaşta Vicdani Ret:Kolombiya’dan Dersler – Andreas Speck

12:30-12:45 SORU-CEVAP
 
12:45-13:15 KAHVE MOLASI

2. Oturum
Saldırının Pazarlanması
Moderasyon: Doğu Durgun
13:15-13:45
  Silah Ticareti ve Askeri Harcamalara Karşı Küresel Kampanya
Hannah Brock, War Resisters International

13:45 – 14:15 KAHVE MOLASI

3. Oturum:
Savaş Coğrafyalarında Direniş, Özsavunma ve Vicdani Ret Tartışmaları

Moderasyon: Gökhan Soysal

14:15-14:35 Savaş Coğrafyasında Direniş, Dürzü Vicdani Ret Hareketi
Hadiya Kayoof

15:05-15:25  Savaşa Karşı Direniş Yöntemleri, Özsavunma ve Vicdani Ret
Merve Arkun ve Hüseyin Civan, Vicdani Ret Derneği
 
15:25 -15:50
Soru-Cevap ve Kapanış
 
16:00 TOPLU VİCDANİ RET AÇIKLAMALARI, Galatasaray Meydanı

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org