Panel: Bir İtiraz Olarak Vicdani Red (20 Haziran, 15.00, Cezayir Salonu/Beyoğlu)

24. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası (20-26 Haziran) etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Bir İtiraz Olarak Vicdani Red” paneli 20 Haziran Pazartesi günü saat 15:00 – 17:00 arasında Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

24. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası (20-26 Haziran) etkinlikleri kapsamında düzenlenen,

Panel: Bir İtiraz Olarak Vicdani Red
Saat: 15:00 – 17:00 Yer: Cezayir Toplantı Salonu

Moderasyon: İrem Az

Konuşmacılar:

Ercan Jan Aktaş: Askerlik Yapmayanların Erkek Sayılmadığı Bir Toplumda Erkek Olmayı Reddedenler

Erkeklerin vicdani red talepleri, onları şiddet kullanmaya zorlayan ulus-devletin siyasi ve ideolojik stratejilerine karşı olduğu kadar, aile ve piyasa gibi erkek egemenliğine dayalı alanlardaki “eril şiddet”e karşı bir içeriğe de sahiptir. Zorunlu askerlik yalnızca “yurdun müdafaasına” yönelik bir uygulama değil, aynı zamanda erkeklerin ve kadınların devletle aralarındaki vatandaşlık ilişkisini belirleyecek bir uygulamadır. Bu yolla erkeklik-devlet-askerlik arasında güçlü bir bağ kurulur, “en kutsal vazife” olan askerlik yoluyla birinci sınıf vatandaşlık erkeklere bahşedilir.

Gökhan Soysal: Vicdani Reddin Hukuksal boyutları

Vicdani ret hakkı, daha çok savaş karşıtlığı moral değerleriyle din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilen uluslararası insan hakları örgütlerince koruma altına alınmış bir insan hakkıdır. TC Devleti’nin altına imzasını attığı sözleşmelerle kurulmuş örgütlerden özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bu konuda bağlayıcıdır. Devlet vicdani ret hakkını her ne kadar tanımak istemese de eskisi kadar zor aygıtlarını kullanamadığı da açıktır. Bunun üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.

Emre Özyetiş: Pembe Vicdani Red

Türkiye’deki toplumsal muhalefet ağları içerisinde LGBTİ hareketi açtığı özerk mücadele alanı bakımından özgün bir konuma sahip. Öte yandan, özellikle 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında gün geçtikçe daha da şiddetlenen çatışmalı süreç ve savaş, toplumsal muhalefet ve mücadele deneyimi süresince elde ettiğimizi varsaydığımız kazanımların gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Türkiye’nin içine sürüklendiği savaş süresince iktidarın kullanımını yaygınlaştırdığı söylem, toplumu tahayyül ettiğimizden çok daha hızlı bir şekilde militarize ederek, dayatılan baskıcı ve otoriter yapıya karşı mücadeleyi neredeyse işlevsizleştirdi. Bu bağlam içerisinde, askerlikle olan ilişkisi “pembe tezkere” aracılığıyla tariflenen LGBTİ bireylerin, savaşa ve mevcut egemen yapının tahakküm araçlarına karşı vicdani reddi savunmaları ne anlama gelir?
vr-duyuru-lgbti-20-06-2016
http://tr.prideistanbul.org/24-istanbul-lgbti-onur-haftasi-program/

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org