Vicdani retçi Işık hapis tehdidi altında: Duruşmaya katılın(22 Ekim-Çorlu), faks çekin!..

Vicdani Ret Derneği olarak herkesi vicdani retçi Işık’la dayanışma göstermek için 22 Ekim Çarşamba günü saat 14:30’da görülecek olan duruşmaya katılmaya ve öncesinde aşağıdaki-ekteki metni imzalayarak faks olarak Askeri Mahkemeye göndermeye davet ediyoruz.

FİKRİ IŞIK: FİRARİ DEĞİL VİCDANİ RETÇİ

1980 askeri darbesi sonrası girdiği cezaevinden çıktıktan sonra zorunlu askerliği reddederek sevk edildiği birliğe katılmayan Ali Fikri Işık, 8 Haziran 2012’de Diyarbakır’da yakalandı ve hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Edirne’ye gönderilmek üzere tutuklandı.

14 Ağustos’ta Edirne’de Askeri mahkemeye çıkarılan Işık, “Dilimi tanımayan mahkemeyi ben de tanımıyorum ve TSK’ye askerlik yapmayacağımı belirtiyorum” diyerek, “vicdani reddini” Kürtçe açıkladı. Vicdani retçi Işık 17 Ekim 2012’de, 3. duruşmada tahliye edildi ancak Kırklareli’ndeki askeri birliğine gitmesi istendi. Tabi ki o İstanbul’a, evine döndü.

Vicdani retçi Işık, askeri birliğe gitmedi ama hakkındaki davayı takip etti, asıl yargılanması gerekenin militarist zihniyet olduğunu dillendirdi. 27 Şubat 2013 teki duruşmasında “firar” suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Aynı gün hakkında açılan yeni bir firar soruşturması kapsamında tekrar tutuklandı. Işık kendisine yaşatılan bu sürece itiraz edip açlık grevine başladı. 13 Mart 2013’te, hakkındaki ikinci davanın duruşmasında tekrar serbest bırakıldı.

İlk davadan sonra 3 kez gözaltına alındı ve bu nedenle 3 dava daha açıldı hakkında. Yargılamalar devam ederken GATA’ya sevkedilen Işık’a 21 Şubat 2014 günü ‘askerliğe elverişli değildir’ raporu verildi.

İlk davadan aldığı 1 yıl 15 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti ve infaz edildi. Ancak 3 ayrı firar iddiasıyla hakkında açılan davalar 2 dosya üzerinden devam ediyor. Yapılan son duruşmada Askeri Savcı vicdani retçi Işık hakkında en az 2,5 yıl yani 30 ay hapis cezası verilmesini istedi. 22 Ekim günü yapılacak olan duruşma karar duruşması olacak. Mahkeme vicdani ret hakkını kabul edip teslim etmezse çok muhtemel vicdani retçi Işık hakkında en az 30 ay hapis cezası verilecek.

Vicdani Ret Derneği olarak herkesi vicdani retçi Işık’la dayanışma göstermek için 22 Ekim Çarşamba günü saat 14:30’da görülecek olan duruşmaya katılmaya ve öncesinde aşağıdaki-ekteki metni imzalayarak faks olarak Askeri Mahkemeye göndermeye davet ediyoruz.

Aşağıdaki metni indirip FAX ile mahkemeye gönderebilirsiniz.

…………………….

 

5. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Çorlu-TEKİRDAĞ
Faks: 0282 654 40 95

————————————————————————————————————————–

5. KOLORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE
ÇORLU-TEKİRDAĞ

KONU : Mahkemenizde yargılanan vicdani retçi Fikri IŞIK hakkında

Sayın Yargıç

Mahkemenizde 3 ayrı firar suçlamasıyla hakkında 2 kamu davası yürütülen ve muhtemelen 22 Ekim’de hakkındaki davalarda bir karar vereceğiniz Fikri IŞIK bir vicdani retçidir. Kendisi bu hususu mahkemenizin huzuruna çıkarıldığı ilk günden bu yana ısrarla belirtmiştir. Kaldı ki kendisi Vicdani Ret Derneği’nin kurucu üyelerinden olup halen bu derneğin Yönetim Kurulu üyesidir.

Sayın Işık, vicdani kanaatlerinin gereği olarak yani vicdan özgürlüğünün kullanımı olarak askeri birliğe katılmayı, askeri eğitime tabi tutulmayı reddetmiştir. Malum olduğu üzere ceza hukukunun evrensel ve genel bir ilkesidir: Hakkını kullanan kimseye ceza verilemez.

Zorunlu askerlik hizmeti uygulamasına karşı vicdani ret hakkı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde düzenlenen “din ve vicdan özgürlüğü” hakkının bir kullanımıdır. Bu anlamda, sevk edildiği askeri birliğe “vicdani kanaatleri nedeniyle” katılmayan Işık, hiç şüphesiz ulus üstü evrensel insan hakları hukukunun kendisine tanıdığı hakkını kullanmıştır.

Her ne kadar TBMM, AİHM kararlarına uymayarak vicdani retçilerin hukuki statüsünü tanıyan bir yasal düzenleme yapmamış olsa da, mahkemeniz Anayasa hükmü gereği sözleşmeye yani temel insan haklarına uygun kararlar tesis etmek zorundadır.

Sayın Yargıç

Yukarıda saydığım gerekçelerle, kamu vicdanı adına, mahkemenizin hak ve özgürlüklerden yana ve hukuka uygun karar vermesini; hukuka aykırı olan kanunları uygulamayarak vicdani ret hakkının varlığını ve davaya uygulanabilirliğini tespit ederek vicdani retçi Fikri IŞIK hakkında beraat hükmü kurmasını arz ve talep ederim.

Unvan-Ad Soyad (Kimlik No)

İmza

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org