Yunus Fakhan

34 Roboskili’nin katledilişinin 4’üncü yıldönümünde, Roboski’de yaptığı basın açıklamasıyla vicdani reddini açıkladı.

Savaşlara yüksek bir ses ile hayır diyorum.

Hele hele son zamanlarda, askerlerin il ve ilçelerde adı konmamış sıkıyönetim yöntemleri ile eskiden köylerimiz de yaptıkları katliam ve yağmayı bugün yine tank ve topları ile şehirlerimizde yapmaya çalışıyorlar.

Sanki savaşa gider gibi, çocuk kadın, yaşlı demeden herkesi katlediliyor. Bütün vicdan sahibi, barışı ve özgürlüğü savunan insanlara bir kere daha sesleniyorum.

Bu savaşa bu zulme karşı sesimizi daha fazla yükseltelim. Ortada çift taraflı yürüyen bir savaş yok, saraylarını kaybetmek istemeyenler halkımıza karşı savaş açmış durumdadır.

Halkımıza karşı öyle bir savaş yürütülüyor ki hiçbir kurala riayet edilmiyor.

Bu saldırılar da yine bir kaç ay içerisinde 50’nin üzerinde çocuk yaşamını yitirmiştir. Halkımıza karşı benim çocukluğumdan itibaren gördüğüm bu saldırılarda hiçbir değişiklik olmamışken hatta 90’lı yılları aşan ve dediğim gibi hiçbir ahlaki yönü gözetmeyen bu kirli savaşın hiçbir şekilde parçası olmayacağımı buradan tüm kamuoyuna duyuruyor ve vicdani reddimi açıklıyorum.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org