Yürürlükteki Silah Projelerinin Bütçesi 59 Milyar Liraya Ulaştı

Silah ihracatı 2013’e oranla yüzde 20 artış göstererek 1,65 milyar dolara ulaştı. 2014’e gelindiğinde yürürlükteki proje sayısı 356’yı buldu, bu projelerin 225’i sözleşmeye bağlandı.

Savunma sanayi 59 milyar liraya yön veriyor

Savunma ve güvenlik teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyette bulunan Savunma Sanayii Müsteşarlığının yönettiği bütçe 59 milyar liraya ulaştı.

AA | | 21 Mart 2015
Türkiye, Savunma Sanayii Müsteşarlığı aracılığıyla, savunma sanayini değişen ve gelişen dünya şartlarına göre yenilemeye yönelik çabalarını sürdürüyor.
Müsteşarlığın verilerine göre, sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyan savunma ve havacılık ürünleri ihracatı 2013’e oranla yüzde 20 artış göstererek 1,65 milyar dolara ulaştı.
Özellikle 2004 yılından itibaren müsteşarlığın iş yükü sürekli artış gösterdi. 2014’e gelindiğinde yürürlükteki proje sayısı 356’yı buldu, bu projelerin 225’i sözleşmeye bağlandı. Ayrıca geçen yıl 16 projeye ilişkin teklife çağrı dosyası yayımlandı.
Yürütülen proje sayısındaki artışa paralel olarak bu alanda yönetilen bütçe de ciddi miktarda arttı. Savunma Sanayii Müsteşarlığının yönettiği bütçe, sözleşmeye bağlanmış proje bedellerinin toplamı dikkate alındığında 59 milyar liraya ulaştı.
Ar-Ge çalışmaları da savunma sanayini geliştirme çabalarında önemli yer tuttu. Geçen yıl müsteşarlık tarafından 3 adet ve yaklaşık 34 milyon lira bedelli Ar-Ge projesi imzalandı.

Personel ihtiyacı artıyor

Öte yandan, proje sayısındaki artışa karşın personel sayısının sınırlı kalması müsteşarlığı yeni arayışlara yöneltiyor. Bu amaçla geçen yıl 14 uzman yardımcılığı kadrosunda ve 83 sözleşmeli statüde (proje mühendisi, proje asistanı ve yönetici asistanı) personel istihdam edilmek üzere toplam 3 sınav ilanına çıkıldı.
Değişen savunma ve güvenlik konseptine göre personel niteliğindeki çeşitliliğin sağlanması müsteşarlığın geliştirilmesi gereken özellikleri arasında gösteriliyor.
Müsteşarlıkta yürütülen tüm faaliyetlerin sistematiğinin oluşturulması ve proje yönetim süreçlerinin daha etkin yürütülmesine olanak sağlayacak Proje Yönetim Bilgi Sistemi Projesinin hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.
Yürütülen proje sayısının 356’ya ulaştığı kurumda, yeterli sayıya ve donanıma haiz personel yapısına sahip olmak ve yetenekli iş gücünü elde tutabilmek üzere tedbirler geliştirilmesine ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

http://www.yenisafak.com.tr/ekonomi/savunma-sanayi-59-milyar-liraya-yon-veriyor-2107612

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org